Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Uw aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds

Hier vindt u alle formulieren met betrekking tot uw aansluiting bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Start uw onderneming nu online

Documenten in te vullen door de meewerkende partner

Elke echtgenoot / wettelijk samenwonende partner van een zelfstandige wordt geacht een meewerkende partner te zijn. Om dit vermoeden te weerleggen, moet de echtgenoot dit formulier invullen.

Document in te vullen door de echtgeno(o)t(e) of partner
Download
Verklaring op erewoord echtgenoot of wettelijk samenwonende
Download

Tewerkstellingsattest zelfstandige in bijberoep

Als bijberoep zelfstandige moet u bewijzen dat u onder een ander sociaal statuut valt dat u rechten verleent. Vul dit formulier in om dit te bewijzen.

Tewerkstellingsattest voor de zelfstandige in bijberoep
Download

Verklaring van niet-aanvatten zelfstandige activiteit

Wordt u ten onrechte als zelfstandige beschouwd en bent u daarom aangesloten bij het socialeverzekeringsfonds? U kunt deze situatie omkeren door dit formulier in te vullen.

Verklaring van niet-aanvatten zelfstandige activiteit
Download

Attest van werkloosheidsbureau

Bent u zelfstandige maar ontvangt u ook een werkloosheidsuitkering? Meld dit aan uw socialeverzekeringsfonds met dit formulier.

Attestation d'indemnités de chômage
Download

Activiteit in een andere EU-lidstaat

Werkt u in een andere EU-lidstaat? Van welk land bent u afhankelijk? Vul deze vragenlijst in om te bepalen welke wetgeving van toepassing is.

Internationale conventies
Download

Overstappen naar Securex

Bent u al aangesloten bij een andere sociale kas? Geen zorgen, wij regelen de overstap voor u op een eenvoudige manier.

Aansluiting verklaring en ontslag
Download

Wijziging persoonlijke gegevens

Wenst u ons sociaal verzekeringsfonds op de hoogte te brengen van een adreswijziging, een nieuw bankrekeningnummer, ...? Gebruik hiervoor dit formulier. 

Wijziging persoonlijke gegevens
Download

Charter voor goede dienstverlening

Het sociaal verzekeringsfonds is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat – samen met de overheid – in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid voor zelfstandigen.

Het is een vereniging zonder winstoogmerk met een opdracht van openbare orde, opgericht vanuit een zelfstandigenorganisatie, en dit onder toezicht van de overheid. Als zelfstandige geniet u sociale bescherming maar u moet ook bepaalde verplichtingen naleven zoals regelmatig uw sociale bijdragen betalen.

In dat kader moet uw fonds u de beste dienstverlening bieden.

Securex Integrity - Charter voor goede dienstverlening
Download

Het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen

Werknemers en zelfstandigen verrichten allebei arbeid tegen een verloning. Een werknemer werkt onder het gezag van een werkgever, terwijl een zelfstandige niet onder het gezag van een andere persoon werkt.
Om te bepalen of iemand actief is als werknemer of zelfstandige, moet dus nagegaan worden of er een gezagsverhouding aanwezig is. Dit infoblad legt het allemaal uit.

Het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen
Download