Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Datum van de betaling van de sociale bijdragen

Wanneer moet u uw sociale bijdragen betalen? Wat zijn de gevolgen indien u te laat betaalt?

Laatst bijgewerkt op 1 februari 2022

Hoe worden die bedragen opgevraagd?

De sociale bijdragen zijn trimestrieel en ondeelbaar, zelfs als u uw zelfstandige activiteit niet gedurende het volledige kwartaal uitgeoefend heeft.

U moet de bijdragen op het eind van elk kwartaal waarop zij betrekking hebben, betalen.

Een bijdrage werd tijdig betaald wanneer het bedrag ervan op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staat, uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal.

💡Onze tip: in de praktijk raden wij u aan te betalen vóór de 20ste van de maand (dit in de laatste maand van het kwartaal).

 

Wat als u uw sociale bijdragen niet betaalt

Door niet of te laat te betalen, brengt u uw rechten in gevaar, en zullen wij de nodige maatregelen moeten treffen om deze onbetaalde bijdragen te vorderen. De verhogingen en gerechtskosten zullen dan te uwen laste zijn.

Welke bijkomende kosten dreigt u te moeten betalen bij laattijdige vereffening?

Als u uw sociale bijdragen op het einde van het kwartaal niet betaald heeft, zal uw sociaal verzekeringsfonds een laattijdigheidsinterest van 3% toepassen op vervaldag van ieder kwartaal.

Heeft u, op het einde van het kalenderjaar, niet alle bijdragen betaald die u voor het eerst gevorderd werden in de loop van ditzelfde jaar, dan zal uw sociaal verzekeringsfonds, op 1 januari van het daaropvolgende jaar, een bijkomende verhoging van 7% op de onbetaalde bedragen toepassen.

Houd er ook rekening mee dat in geval van niet-betaling binnen de toegewezen termijn, uw dossier overgemaakt zal worden aan een deurwaarder, wat bijkomende kosten zal teweegbrengen. Deze administratieve en gerechtelijke kosten bedragen gemiddeld zo’n 350 euro en kunnen nog hoger uitvallen, afhankelijk van de situatie.