Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Mijn sociale bijdragen verhogen

Als u in de loop van het jaar verwacht dat uw inkomen hoger zal zijn dan het inkomen op basis waarvan de bijdrage is berekend, kunt u ervoor kiezen meer te betalen. Zo kunt u een aanzienlijke regularisatie vermijden wanneer uw werkelijke inkomen gekend is.

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2022

Een zelfstandige zal in afwachting van de vaststelling van zijn definitieve beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf, “voorlopige” bijdragen betalen berekend op basis van de geïndexeerde beroepsinkomsten van drie jaar geleden.

In welke mate kunnen “voorlopige” bijdragen worden bijgestuurd?

Indien op het ogenblik van de regularisatie blijkt dat de zelfstandige te weinig “voorlopige” bijdragen heeft betaald, zal een supplementaire bijdrage worden aangerekend. Zolang de zelfstandige op voorlopige basis minstens de “opeisbare” bijdrage heeft betaald op basis van de inkomsten van drie jaar geleden, zullen er géén verhogingen (wegens laattijdige betaling) van toepassing zijn.

De mogelijkheid wordt evenwel voorzien om, in afwachting van de regularisatie, reeds meer te betalen dan het voorgestelde bedrag berekend op drie jaar geleden. Dit op voorwaarde dat de zelfstandige op het ogenblik van de vrijwillige bijbetaling geen onbetaalden heeft bij zijn sociaal verzekeringsfonds. Het voordeel hiervan is dat de zelfstandige kan anticiperen op deze regularisaties en dat hij de supplementaire bijdragen ook onmiddellijk fiscaal kan aftrekken van zijn beroepsinkomsten van het lopende bijdragejaar. De zelfstandige kan vrijwillig de “voorlopige” bijdragen verhogen via een eenvoudige aanvraag of via een spontane extra storting.

Ook indien de zelfstandige op het ogenblik van de “voorlopige” berekening geen bijdragen verschuldigd is (gezien de categorie van onderwerping en de beperktheid van de inkomsten van drie jaar geleden), heeft hij er alle belang bij om toch reeds te betalen op een geschat inkomen indien hij vermoedt dat zijn beroepsinkomsten voor het lopende bijdragejaar hoger zullen zijn.

De zelfstandige is vrij te kiezen tot welk bedrag de sociale bijdragen worden verhoogd zolang de maximumbijdrage niet wordt overschreden.

Opgelet!

Eénmaal dat de zelfstandige een vrijwillige storting heeft gedaan, is er geen mogelijkheid tot terugbetaling van de betaalde “voorlopige” bijdragen, met uitzondering van een terugbetaling van het vrijwillige supplement in het bijdragejaar zelf op specifiek verzoek van de zelfstandige.

Hoe kan ik mijn bijdragen verhogen?

Ga naar MySecurex