Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Een inkomen als zelfstandige gegenereerd in een onvolledig bijdragejaar dient ook als basis voor de berekening van de sociale bijdragen. Een inkomen uit een onvolledig bijdragejaar wordt omgezet naar een volledig jaarinkomen alvorens hierop de bijdrage te berekenen.

Laatst bijgewerkt op 10 maart 2022

Deze omzetting op jaarbasis gebeurt als volgt:

beroepsinkomsten x 4

aantal kalenderkwartalen onderwerping als zelfstandige

 

Voorbeeld:

Een zelfstandige start zijn activiteit op 1 april 2021.

De kwartaalbijdragen voor de periode 1 april 2021 tot 31 december 2021 worden berekend op basis van het inkomen van 2021, weliswaar geproratiseerd.In het geval dat het inkomen van 2021 15.000 euro bedraagt, worden deze als volgt op jaarbasis herleid:

15.000 x 4/3 = 20.000 euro

De sociale bijdragen voor de kwartalen 2021/1, 2021/2 en 2021/3 zullen worden berekend op een inkomen van 20.000 euro en niet op 15.000 euro.

Een aantal specifieke gevallen waarmee u rekening dient te houden voor de toepassing van de pro-rata berekening:

Kwartalen van gelijkstelling wegens ziekte, waarbij gedurende het volledige kwartaal geen enkele zelfstandige beroepsactiviteit wordt uitgeoefend worden niet als kwartalen van onderwerping gerekend.

Volgende kwartalen worden daarentegen wel meegerekend als kwartalen van onderwerping:

  •  Kwartalen van gelijkstelling wegens ziekte met nog een beperkte activiteit aan het begin en/of het einde van het kwartaal
  • Het kwartaal waarin de zelfstandige zijn activiteit volledig stopzet en zijn pensioen opneemt
  • Het kwartaal waarin de zelfstandige overlijdt

Voorbeeld :

Voor een zelfstandige die zijn activiteit stopzet op 15 april 2021, met name het kwartaal waarin hij 65 jaar wordt en zijn pensioen opneemt, zullen de voorlopige bijdragen geregulariseerd worden op basis van het definitieve inkomen van 2021.In het geval dat het inkomen van 2021 15.000 euro bedraagt, wordt het inkomen als volgt herleid naar een jaarinkomen:

15.000 x 4/2 = 30.000 euro

De sociale bijdrage voor het eerste kwartaal 2021 zal worden berekend op een inkomen van 30.000 euro. Voor het tweede kwartaal is er géén bijdrageplicht wegens stopzetting van de activiteit in het kwartaal van pensionering.