Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wanneer moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Iedere natuurlijke persoon die in België als zelfstandige werkt en belastingplichtig is, moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Laatst bijgewerkt op 12 januari 2022

Binnen welke termijn moet u zich aansluiten?

U moet zich ten laatste aansluiten de dag van de start van uw zelfstandige activiteit.

Bij tijdige aansluiting ontvangt u uitstel van betaling voor de bijdragen van de eerste 2 kwartalen. De verschuldigde bijdrage dient pas te worden betaald vóór het einde van het volgende kwartaal.

Opgelet! Datum van aansluiting = datum van ontvangst van uw aansluitingsverklaring bij het sociaal verzekeringsfonds.

 

Voorbeeld

 

Op 15 april 2021 vangt u uw activiteit aan en sluit u zich aan bij Securex Integrity of bij een ander sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Uw factuur met uw eerste sociale bijdrage wordt naar u verstuurd op 2 mei 2021.

U zal dan de bijdragen voor het tweede kwartaal moeten betalen tegen 30 september 2021. U hebt dan genoten van 1 kwartaal uitstel van betaling.

De bijdragen voor het derde kwartaal moeten betaald zijn tegen 31 december 2021. U geniet dan 1 kwartaal uitstel van betaling.

De bijdragen voor het vierde kwartaal moeten betaald worden tegen 31 december 2021. Hier geldt de gewone regel.

Ons advies:

We raden u aan om de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds in orde te brengen vóór de start van uw zelfstandige activiteit. U kan ten vroegste 6 maanden vóór de start van uw activiteit aansluiten.

Wat zijn de gevolgen bij laattijdige aansluiting?

Indien u zich laattijdig aansluit, dan wordt u door het “RSVZ” (=Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) in gebreke gesteld. U krijgt dan 30 dagen om toch nog een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen te kiezen.

Doet u dat nog altijd niet, dan wordt u van ambtswege aangesloten bij de Nationale hulpkas voor sociale verzekering der zelfstandigen.

Let op: bij laattijdige aansluiting worden interesten aangerekend (verhogingen van 3% per trimester vertraging plus een eenmalige jaarlijkse toeslag van 7%).

Bij laattijdige aansluiting zal het RSVZ ook een administratieve boete opleggen van 500 tot 2.000 euro.

De rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van deze administratieve boete voor hun werkende vennoten en mandatarissen.

Het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen zal zich dus moeten richten tot de rechtspersoon in geval van niet-betaling van de boete door de werkende venno(o)t(en) en/of mandataris(sen).