Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De vennoten

De hoedanigheid van vennoot, die voortvloeit uit een inbreng gedaan in de vennootschap, brengt op zich de onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen niet met zich mee.

Laatst bijgewerkt op 18 februari 2022

De werkende vennoten

Onafhankelijk van hun kapitaalinbreng in de vennootschap, oefenen zij in de schoot ervan een persoonlijke, effectieve en regelmatige activiteit uit, zonder band van ondergeschiktheid.

De werkende vennoot is onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen.

De stille vennoten en de aandeelhouders

Zij beperken er zich toe de vruchten van het in de vennootschap geïnvesteerde kapitaal te plukken, zonder enige activiteit uit te oefenen binnen deze vennootschap.

Zij zijn niet aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen.

Een stille vennoot kan loontrekkende in de vennootschap zijn: hij is dan niet onderworpen als zelfstandige (opgelet: als hij meerderheidsaandeelhouder is, is er geen band van ondergeschiktheid, en dus geen arbeidsovereenkomst mogelijk).

De vaste vertegenwoordiger

Elke vennootschap die een mandaat van bestuurder in een andere vennootschap bezit (rechtspersoon-bestuurder), is verplicht een vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

Dit is een natuurlijke persoon die het mandaat in naam en plaats van de vennootschap vervult.

Gelet op de uitgestrektheid van zijn competenties, wordt de vaste vertegenwoordiger beschouwd als mandataris en is hij aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen.

Niets weerhoudt er de vaste vertegenwoordiger van een andere functie uit te oefenen binnen de vennootschap, in de hoedanigheid van loontrekkende.

De leden van het directiecomité van een NV

De raad van bestuur van een NV kan, maar is niet verplicht, bevoegdheden op het vlak van bestuur en/of vertegenwoordiging van de vennootschap overdragen aan het directiecomité.

Zodoende dienen alle leden van het directiecomité beschouwd te worden als mandatarissen van de vennootschap en zijn zij, in deze hoedanigheid, onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen.

Dit weerhoudt er hen uiteraard niet van een andere functie als loontrekkende binnen dezelfde vennootschap uit te oefenen.