Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De vaste vertegenwoordiger

Elke vennootschap die een mandaat van bestuurder in een andere vennootschap bezit (rechtspersoon-bestuurder), is verplicht een vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

Laatst bijgewerkt op 12 mei 2022

Dit is een natuurlijke persoon die het mandaat in naam en plaats van de vennootschap vervult.

Gelet op de uitgestrektheid van zijn competenties, wordt de vaste vertegenwoordiger beschouwd als mandataris en is hij aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen.

Niets weerhoudt er de vaste vertegenwoordiger van een andere functie uit te oefenen binnen de vennootschap, in de hoedanigheid van loontrekkende.