Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Begin en einde van het mandaat

Wanneer start mijn mandaat? Vanaf wanneer ben ik dus onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen? Wat moet ik doen om mijn mandaat stop te zetten? Lees meer op deze pagina.

Laatst bijgewerkt op 18 februari 2022

Benoeming 

De mandataris is onderworpen aan het sociaal statuut, vanaf de eerste dag van het kwartaal van zijn benoeming in het Belgisch Staatsblad. 

Nieuw opgerichte vennootschappen

De vennootschappen verwerven rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

De onderwerping van een mandataris neemt bijgevolg een aanvang de eerste dag van het kalenderkwartaal waarin de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie plaatsvindt.

Einde mandaat 

De feitelijke stopzetting volstaat niet. De betrokkene moet het sociaal verzekeringsfonds een kopie van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het ontslag bezorgen.

De erebestuurders zijn niet langer aan het sociaal statuut onderworpen voor zover hun mandaat daadwerkelijk een einde genomen heeft. Zij kunnen niet langer deel uitmaken van de raad van bestuur, noch door de vennootschap bezoldigd worden.