Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Rechten en plichten van de student-zelfstandige

Als student-zelfstandige moet u, net als iedere andere zelfstandige, aan een aantal verplichtingen voldoen. Securex legt alles uit.

Laatst bijgewerkt op 17 februari 2022

Rechten 

In principe hebt u als student-zelfstandige geen sociale rechten en blijft u ten laste van uw ouders, tenzij uw inkomen gelijk is aan of hoger is dan 16.409,20 euro.

Plichten

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Uw aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds is een essentiële stap in het proces om student-zelfstandige te worden. Securex ondersteunt u in deze administratieve procedure.

Wat is het statuut van student-zelfstandige nu precies?

Door het statuut van student-zelfstandige kunnen studenten die als zelfstandige minder verdienen dan 16.409,20 euro (na aftrek van beroepskosten) per jaar lagere of zelfs geen sociale bijdragen betalen.

Er zijn drie mogelijkheden:

 • Je inkomen is lager dan of gelijk aan 8.832,73 euro per jaar: je moet geen enkele bijdrage betalen
 • Je inkomen ligt tussen 8.832,73 euro en 16.861,46 euro: je betaalt een verminderde bijdrage
 • Je inkomen is hoger dan of gelijk aan 16.861,46 euro: je betaalt bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep

Bovenstaande regeling zal toegepast worden wanneer je definitieve inkomen gekend is bij de belastingdienst. Maar dat duurt wel enkele jaren. Tot zolang zal je “voorlopige” sociale bijdragen moeten betalen, die dan zullen bijgesteld worden als je definitieve inkomen gekend is.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Je bent minder dan drie volledige kalenderjaren actief als zelfstandige: je zal een voorlopige bijdrage betalen van 82,88 euro per kwartaal. Het staat je natuurlijk wel vrij om die bijdragen te laten verhogen of verminderen als je een duidelijk idee hebt van je inkomsten.
 • Je hebt al meer dan drie volledige kalenderjaren een zelfstandige activiteit: je zal een voorlopige bijdrage betalen die berekend is op je inkomsten van drie jaar terug. Voor 2023 zal je dus voorlopige bijdragen betalen die berekend zijn op je inkomsten van 2020.

Kom gerust eens langs in één van onze ondernemingsloketten. Onze medewerkers leggen graag uit hoe jouw sociale bijdragen berekend zullen worden.

Wat zijn de voorwaarden om het statuut van student-zelfstandige te bekomen?

Niet iedere student zal van het nieuwe statuut kunnen gebruik maken. Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent tussen 18 en 25 jaar oud
 • Je volgt studies in een onderwijsinstelling en bent eventueel begeleid door deze instelling bij een ondernemingsproject
 • Je bent voor minstens 27 studiepunten (ECTS) of voor 17 lesuren per week ingeschreven in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland. Deze studies zorgen ervoor dat je een diploma kan behalen dat erkend is door de Belgische overheid
 • Je volgt regelmatig de lessen om dat diploma te behalen of je wordt door je onderwijsinstelling begeleid als ‘student-ondernemer’
 • Je oefent een zelfstandige activiteit uit of je bent van plan er een uit te oefenen zonder enige gezagsverhouding met een werkgever

Opgelet!

Als je niet voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, zal je automatisch worden overgeschakeld naar een zelfstandige in hoofdberoep en een bijdrage moeten betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Welke gevolgen heeft het nieuwe statuut voor je ouders op vlak van de terugbetaling van medische kosten en kinderbijslag?

Ook hier zijn er weer twee mogelijkheden :

 1. Je inkomen is lager dan of gelijk aan 8.832,73 euro: je blijft ten laste van je ouders voor de terugbetaling van medische kosten en de betaling van de kinderbijslag
 2. Je inkomen ligt tussen 8.832,73 euro en 16.861,46 euro: je blijft ten laste van je ouders voor de terugbetaling van medische kosten en de betaling van de kinderbijslag. Maar je kinderbijslagfonds zal je wel ondervragen over de omvang van je zelfstandige activiteit.

Wil je meer info, neem dan zeker contact op met het kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag aan je ouders uitbetaalt of met je ziekenfonds. Zij zullen je meer uitleg kunnen geven.

Het statuut van student-zelfstandige geeft je, wanneer je geen bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep, geen enkel recht inzake arbeidsongeschiktheid, pensioen, moederschapsverzekering, moederschapshulp, overbruggingsrecht, gezinsbijslag voor je kinderen en mantelzorguitkering. 

Welke gevolgen heeft dit statuut op vlak van belastingen?

Als de bruto-inkomsten van je zelfstandige activiteit lager zijn dan 7.965 euro bruto (in 2023), dan blijf je fiscaal ten laste van je ouders. Voor kinderen van een alleenstaande ouder is dit bruto grensbedrag 10.090 euro. Zoals elke belastingplichtige zal je bovendien een belastingvrije som genieten voor het inkomen dat voortvloeit uit de uitoefening van je activiteit. Voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) bedraagt deze som 10.060 euro. Als je inkomen als zelfstandige dit bedrag niet overschrijdt, zul je in principe geen belastingen moeten betalen. 

Meer info? Raadpleeg de site van de FOD Financiën:

Wil je een aanvraag doen?

Neem contact met ons op; wij zullen je de nodige documenten bezorgen.

Vul die documenten vervolgens in, onderteken ze en stuur ze naar ons terug, via mail naar mybusiness@securex.be of via post naar Securex Integrity, Verenigde Natieslaan1, 9000 Gent.

Ben je reeds bij Securex aangesloten als student-zelfstandige en wil je ons de nodige documenten te bezorgen? Klik hier.