Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Waar heeft een meewerkende partner recht op?

De meeste meewerkende partners zijn aangesloten in het maxistatuut. Zij genieten dezelfde rechten als een zelfstandige in hoofdberoep, namelijk: pensioen, gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheid, gezinsbijslag, moederschapshulp, overbruggingsrecht, mantelzorg.

Laatst bijgewerkt op 6 mei 2022

In het ministatuut heeft u enkel recht op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. 

U wordt ziek of arbeidsongeschikt  

Raadpleeg het uitkeringen-overzicht die u op deze pagina terugvindt als download. 

U wordt moeder

  • De kinderbijslag voor kinderen van loontrekkende ouders en zelfstandige ouders is identiek. Er zijn wel verschillende bedragen van toepassing voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

    Voor meer info, raadpleeg : www.infino.be.

  • Meewerkende partners hebben recht op moederschapsrust, moederschapshulp bestaande uit de gratis toekenning van 105 dienstencheques en een vrijstelling van de sociale bijdrage van het kwartaal volgend op je bevalling.

  • Als u een kind adopteert en voldoet aan bepaalde voorwaarden hebt u eveneens recht op een adoptiepremie en adoptieverlof met uitkering. 

U bent mantelzorger

Onderbreekt u uw zelfstandige activiteit als meewerkende partner om voor een naaste te zorgen? Lees hier waar u recht op heeft.

Uw pensioen

Wettelijk pensioen

In het maxistatuut bouwt u een wettelijk pensioen op via uw activiteit als meewerkende partner. 

Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

De meewerkende partners kunnen eveneens een pensioenaanvulling opbouwen aan bijzonder aantrekkelijke voorwaarden, zowel op sociaal als fiscaal vlak.

U stopt uw zelfstandige activiteit als meewerkende partner 

Afhankelijk van uw situatie heeft u recht op overbruggingsrecht of op de voortgezette verzekering

Fiscaal aspect

Buiten de voordelen inzake sociale dekking brengt het maxistatuut, in de meeste gevallen, een fiscaal voordeel met zich mee: opsplitsing van het beroepsinkomen en bijgevolg van de sociale bijdragen tussen de beide partners, mogelijkheid voor elkeen om bedrijfslasten af te houden enz.

Vraag, voor wat dit aspect betreft, advies aan uw boekhouder of uw fiscaal adviseur.