Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aansluiten bij een ziekenfonds

De meewerkende partner die bijdraagt tot het maxistatuut dient een persoonlijke aansluitingsverklaring bij het ziekenfonds in te vullen.

Laatst bijgewerkt op 6 mei 2022

De meewerkende echtgenoot geniet inzake ziekenfonds dezelfde bescherming als een zelfstandige in hoofdberoep: gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzekering (voor de vrouwen).

Ministatuut: U hoeft geen aansluitingsverklaring te ondertekenen vermits de meewerkende partner gedekt is door het ziekenfonds van de zelfstandige partner voor arbeidsongeschiktheid en de moederschapsverzekering. Inzake gezondheidszorg behoudt de meewerkende partner die bijdraagt tot het ministatuut de hoedanigheid van persoon ten laste van zijn/haar partner onderworpen in hoofdberoep.