Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Gelijkstelling wegens ziekte

Om voor deze gelijkstelling in aanmerking te komen, moet u aan de voorwaarden voldoen. Indien u gelijkstelling wordt toegestaan, behoudt u uw recht op kinderbijslag, ziektekostenverzekering en pensioen zonder dat u bijdragen moet betalen.

Laatst bijgewerkt op 15 maart 2023

Als u uw activiteiten volledig moet stopzetten door langdurige arbeidsongeschiktheid, dan kunt u via uw sociaal verzekeringsfonds een aanvraag indienen om een ‘gelijkstelling wegens ziekte’ te bekomen. 

Dit houdt in dat u periodes van ziekte en invaliditeit kosteloos kunt laten gelijkstellen met periodes van activiteit. U betaalt voor deze periode geen sociale bijdragen aan uw sociaal verzekeringsfonds en de dagen arbeidsongeschiktheid tellen vanaf het begin van de gelijkstelling mee voor de samenstelling van uw pensioen.

Bovendien blijft u tijdens deze periode van inactiviteit in orde met uw ziekteverzekering, kinderbijslag en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Samengevat 

  • U behoudt uw rechten op de verschillende uitkeringen (pensioen, kinderbijslag, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • U bent vrijgesteld van de betaling van sociale bijdragen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid

Wat zijn de voorwaarden ?

  • U bent onderworpen als zeflstandige in hoofdberoep sinds minimaal één kwartaal
  • Uw activiteit als zelfstandige of zelfstandige helper werd gedurende tenminste één kalenderkwartaal volledig stopgezet 
  • Uw zelfstandige activiteit mag niet worden verdergezet door een derde onder uw naam
  • U moet in regel zijn met de sociale bijdragen voor het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de gelijkstelling
  • Uw arbeidsongeschiktheid moet erkend zijn door uw ziekenfonds