Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Onbeperkt bijverdienen

U bent minstens 65 jaar, of u hebt een vervroegd pensioen en een loopbaan van minstens 45 jaar? Check hier de voorwaarden om onbeperkt bij te verdienen als gepensioneerde.

Laatst bijgewerkt op 10 februari 2022

Als gepensioneerde, of als huwelijkspartner van een gepensioneerde die een gezinspensioen ontvangt, kunt u onder bepaalde voorwaarden bijverdienen tijdens uw pensioen. Door zo’n toegelaten beroepsactiviteit uit te oefenen tijdens uw pensioen, bouwt u in principe geen extra pensioenrechten op.

U mag onbeperkt bijverdienen tijdens uw pensioen:

  • Vanaf de 1e januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt als u een eigen rustpensioen ontvangt (eventueel samen met een overlevingspensioen) of
  • Als u 45 jaren gewerkt hebt bij aanvang van uw 1e pensioen of
  • Als u een overgangsuitkering ontvangt

In alle andere gevallen moet u uw inkomsten beperken (met andere woorden onder de vastgelegde grenzen blijven).

Als u te veel bijverdient, zal de Pensioendienst uw pensioen verminderen of volledig schorsen.