Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Mantelzorg

Onderbreekt u uw zelfstandige activiteit om voor een naaste te zorgen? Lees hier waar u recht op heeft.

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024

Wat is mantelzorg?

Een zelfstandige die zijn activiteit volledig of gedeeltelijk onderbreekt om een ernstig zieke naaste, een naaste op het einde van zijn leven of een gehandicapt kind te verzorgen: 

 • Kan genieten van een volledige of gedeeltelijke uitkering
 • Kan genieten van gelijkstelling = voor een kwartaal vrijgesteld worden van de betaling van sociale bijdragen (bij 3 opeenvolgende maanden uitkering), met behoud van sociale rechten

Behoud van sociale rechten:

 • Indien de zelfstandige geen gelijkstelling (en dus vrijstelling) bekomt, blijft hij onderworpen aan het sociaal statuut. Hij is sociale bijdragen verschuldigd en bij betaling daarvan opent hij de "normale" sociale rechten.
 • Indien de zelfstandige een gelijkstelling (en dus vrijstelling) bekomt, behoudt hij ook zijn sociale bescherming op de volgende vlakken:
  • Pensioen
  • Gezondheidszorgen
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Kinderbijslag
  • Moederschapshulp
  • Overbruggingsrecht bij faling

Er zijn meerdere aanvragen in één loopbaan mogelijk, met een maximum van 12 maanden uitkering en vier kwartalen gelijkstelling.

Per aanvraag maximum 6 maanden uitkering en 2 kwartalen gelijkstelling.

Bedragen

 • Volledige onderbreking: 1.574,68 euro per maand 
 • Gedeeltelijke onderbreking: 787,34 euro per maand 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • U onderbreekt tijdelijk je zelfstandige activiteit (volledig of gedeeltelijk) voor minimum 1 maand en maximum 12 maanden
 • Tijdens deze onderbreking verleent u zorgen aan uw gehandicapt kind of aan een naaste (partner, bloed- of aanverwant tot de tweede graad of gezinslid) die getroffen is door een ernstige ziekte of die zich op het einde van zijn leven bevindt (palliatieve zorgen)
 • U bent zelfstandige of helper in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot, gedurende de 2 kwartalen die het kwartaal van het begin van de onderbreking voorafgaan en tijdens alle kwartalen van de onderbreking
 • U bent in orde met de sociale bijdragen voor de 2 kwartalen die het kwartaal van het begin van de onderbreking voorafgaan

Wat moet u doen?

U moet een aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds, en wel vóór je je zelfstandige activiteit onderbreekt.

Deze aanvraag bevat

 • Een medisch attest in geval van palliatieve zorgen of ernstige ziekte en
 • een verklaring op eer in geval van gedeeltelijke onderbreking