Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Het vaderschap en mee-ouderschap

Ben jij een vader geworden? Gefeliciteerd! Maar waar heb je recht op? Wat is geboorteverlof? Wie kan aanspraak maken op de uitkering? Alle antwoorden in dit artikel.

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024

Wat is het vaderschaps- en geboorteverlof?

Het gaat om een verlof dat kan worden opgenomen door zelfstandigen die vader of mee-ouder worden naar aanleiding van de geboorte van een of meerdere kind(eren) ten aanzien waarvan zij een afstammingsband of een band van meeouderschap* hebben. 

Dit verlof geeft recht ofwel op een uitkering voor maximaal 20 dagen onderbreking (vanaf 1/01/2023), ofwel op een uitkering voor maximaal 8 dagen onderbreking aangevuld met een eenmalige premie van 135 euro ter compensatie van kosten gemaakt via een erkend systeem van huishoudhulp.

De onderbreking kan eveneens per halve dag gebeuren en moet plaatsvinden in een periode van vier maanden na de geboorte. 

Voor elke geboorte tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 mag de zelfstandige alle beroepsactiviteiten tijdelijk onderbreken gedurende maximaal 15 dagen, al dan niet opgesplitst in opeenvolgende halve dagen.

Voor de geboortes vanaf 1 januari 2023 mag de zelfstandige zijn beroepsactiviteiten onderbreken gedurende maximaal 20 dagen, al dan niet opgesplitst in opeenvolgende halve dagen. 

Wie kan de uitkering aanvragen? 

U kan een vaderschaps- en geboorte-uitkering aanvragen als u, onder andere, de volgende voorwaarden vervult: 

  • U bent zelfstandige in hoofdberoep
  • U bent vader of mee-ouder geworden (*)
  • U bent in orde met de sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van de geboorte van het kind voorafgaan 
  • U hebt elke beroepsactiviteit volledig onderbroken gedurende enkele (volledige of halve) dagen ten gevolge van de geboorte van het kind en dit alvorens het kind vier maanden is 

Voor een overzicht van alle voorwaarden, moet u zich tot uw sociaal verzekeringsfonds wenden.

Hoeveel bedraagt de uitkering? 

Voor een volledige dag onderbreking, ontvangt u 101,50 euro.

Voor een halve dag onderbreking, ontvangt u 50,75 euro.

Heeft u als vader of mee-ouder ook recht op dienstencheques? 

Indien u de uitkering voor maximum 8 volledige dagen of maximum 16 halve dagen aanvraagt, kan u eveneens, bovenop deze uitkering, de geboortehulp (bestaande uit een eenmalige premie van 135 euro) aanvragen.

Voorwaarden:

  • Je vaderschaps- en geboorteverlof duurt maximum 8 dagen of 16 halve dagen. Je neemt je vaderschaps- en geboorteverlof dus niet volledig op.
  • Je kunt bewijzen dat je 15 dienstencheques hebt aangekocht.

Hoe kan u de uitkering / geboortehulp aanvragen aanvragen? 

Vul het bijgevoegde aanvraagformulier in en bezorg het terug aan uw sociaal verzekeringsfonds, door het ter plaatse af te geven, of door het te versturen, via aangetekende zending naar Securex Integrity, 1 Verenigde-Natieslaan in 9000 Gent of via e-mail naar mybusiness@securex.be.

De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte van het kind. 

Indien uw kindje werd geboren in de laatste maand van een kwartaal (met name in maart, juni, september of december) beschikt u over een extra maand om uw aanvraag in te dienen! 

Opgelet: aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in aanmerking genomen!

Als het sociaal verzekeringsfonds de geboortegegevens (nog) niet via elektronische weg kan terugvinden, zal het mogelijks nog een geboorteattest opvragen. 

 

(*)  Wanneer de wettelijke afstamming gekend is ten aanzien van een andere persoon dan de moeder, kan de uitkering enkel en alleen door deze persoon genoten worden. Wanneer er geen wettelijke afstamming gekend is, kan de uitkering toegekend worden aan de persoon die wettelijk of minstens drie jaar feitelijk samenwoont met de moeder van het kind.