Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vermindering voorlopige bijdragen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vermindering van uw voorlopige bijdragen vragen, in de veronderstelling dat de beroepsinkomsten van het lopende bijdragejaar lager zullen zijn dan deze van drie jaar geleden.

Laatst bijgewerkt op 23 januari 2024

In afwachting van de vaststelling van uw definitieve beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf, zult u voorlopige bijdragen betalen berekend op basis van de geïndexeerde beroepsinkomsten van drie jaar geleden.

Ook als startende zelfstandige is een vermindering van voorlopige bijdragen mogelijk, zie hiervoor ook het artikel primostarters.

📌 Bent u een startende zelfstandige in bijberoep? Dan kunt u zelfs een voorlopige vermindering naar 0,00 euro vragen.

⚠ Vraagt u onterecht deze vermindering en blijken uw definitieve inkomsten toch hoger te liggen dan geschat?

Dan moet u, naast de regularisatiebijdragen, ook wettelijke verhogingen te betalen van 3% per kwartaal en een éénmalige verhoging van 7%. Uw definitieve inkomsten worden aan ons gecommuniceerd via de FOD Financiën.

Voorwaarden

U dient hiervoor op basis van 'objectieve elementen' te kunnen aantonen dat de beroepsinkomsten lager zullen liggen dan het inkomen waarop uw voorlopige bijdragen nu berekend worden. De vermindering kan enkel naar één van de wettelijke drempels vastgelegd per categorie van onderwerping.

Voeg dus bewijsstukken bij uw aanvraag waaruit blijkt dat uw inkomen onder het door u gekozen bedrag valt. Licht elk stuk bondig toe.

Bent u een startende zelfstandige? Lees dan zeker ook de info m.b.t. primostarters aangezien bewijsstukken voor u mogelijks niet van toepassing zijn.

Drempels

Indien u zich echter in een van de volgende 3 situaties bevindt, blijft het bij wet bepaalde minimuminkomen van toepassing:

  • U bent een startende zelfstandige in hoofberoep (primostarter): 8.707,35 euro
  • U bent een gevestigde zelfstandige in hoofdberoep: 16.861,46 euro
  • U bent zelfstandige als meewerkende echtgenoot: 7.407,24 euro

Wens je geen voorlopige sociale bijdragen te betalen?Dan dient je netto belastbaar inkomen van 2024, afhankelijk van je statuut, onder volgend grensbedrag te liggen:

  • U bent zelfstandige in bijberoep of gelijkstelling met bijberoep (art. 37): 1.865,45 euro
  • U bent ge(pre)pensioneerde zelfstandige: 3.730,89 euro
  • U ben student-zelfstandige: 8.430,73 euro

Hoe moet u een aanvraag indienen?

Via MySecurex of op deze pagina kunt u het aanvraagformulier terugvinden, alsook meer informatie.