Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Overbruggingsrecht vanaf 01/01/2023

Met dit overbruggingsrecht kun je tijdens jouw loopbaan als zelfstandige gedurende 12 maanden een financiële uitkering ontvangen met behoud van bepaalde sociale rechten (uitkeringen en medische kosten) gedurende 4 kwartalen.

Laatst bijgewerkt op 10 januari 2024

Voorwaarden overbruggingsrecht vanaf 2023

 1. Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 2. Je bent zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot gedurende het kwartaal waarin het feit zich voordeed én de drie daaraan voorafgaande kwartalen;
 3. Je bent voor diezelfde kwartalen sociale bijdragen verschuldigd.
 4. Je hebt minstens vier kwartaalbijdragen betaald. Die kwartalen liggen in een referteperiode van zestien kwartalen, namelijk het kwartaal van de stopzetting/onderbreking van je activiteit en de vijftien eraan voorafgaande kwartalen. Goed om te weten: een kwartaal dat wordt gelijkgesteld voor het pensioen in het zelfstandigenstelsel wordt gelijkgesteld met een kwartaal van effectief betaalde bijdragen. 
 5. Je oefent op het tijdstip van de onderbreking/stopzetting van je zelfstandige activiteit geen enkele beroepsactiviteit meer uit. 
 6. Je hebt twee kwartalen na het kwartaal waarin de gebeurtenis plaatsvond om je aanvraag in te dienen.

Twee toegangscriteria:

 • Gedwongen onderbreking
  • Natuurramp
  • Brand
  • Beschadiging
  • Allergie
  • Beslissing van een derde economische actor of door een gebeurtenis met een economische impact
  • Faillissement
 • Stopzetting omwille van economische moeilijkheden
  • Leefloon
  • Bijdragevrijstelling
  • Laag inkomen

Cumulatie

De mogelijkheid om het overbruggingsrecht te cumuleren met een ander vervangingsinkomen en/of een beroepsactiviteit, binnen welbepaalde grenzen.

 • Om de cumulatie mogelijk te maken, moet de zelfstandige minstens één volledige kalendermaand zijn beroepsactiviteiten, van welke aard ook, volledig onderbroken hebben. Elke volledige kalendermaand waarin geen beroepsactiviteit wordt uitgeoefend geeft recht op één maand cumulatie (met een maximum voor 3 maanden);
 • Combinatie met een ander vervangingsinkomen is toegestaan, mits de som van de financiële uitkering en het andere vervangingsinkomen niet hoger is dan het overbruggingsrecht.

In geval van overschrijding wordt het bedrag van het overbruggingsrecht verminderd ten belope van deze overschrijding.

De cumulatie met een vervangingsinkomen is niet beperkt in de tijd.

Principe

 • Het invoeren van een basispakket overbruggingsrecht bestaande uit twaalf maanden financiële uitkering en vier kwartalen behoud van bepaalde sociale rechten.
 • Deze kunnen aangevuld worden met bijkomende maanden en kwartalen, afhankelijk van het aantal pensioenvormende kwartalen dat betrokkene heeft opgebouwd.
 • Alleen mogelijk als de zelfstandige al eerder van het overbruggingsrecht genoten heeft. 
 • Afhankelijk van het aantal kwartalen waarvoor de aanvrager tussen twee feiten pensioenrechten heeft opgebouwd, kan de zelfstandige recht hebben op extra maanden/kwartalen.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • de zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief helpers en primo-starters)
 • de zelfstandigen in hoofdberoep die de toepassing van artikel 37 maar de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep wettelijk verschuldigd zijn
 • de student-zelfstandigen die de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep wettelijk verschuldigd zijn 
 • de meewerkende echtgenoten

Waar heb je recht op?

 • Zonder gezinslast: 1.574,68 euro per maand.  
 • Met gezinslast: 1.967,73 euro per maand. Je hebt recht op de hogere uitkering met gezinslast als je een persoon ten laste hebt voor de ziekteverzekering.