Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verhogingen

In sommige gevallen kan het sociaal verzekeringsfonds wettelijke verhogingen aanrekenen van de bijdragen die u als zelfstandige betaalt. Dit is het geval als u uw sociale bijdragen niet op tijd betaalt of als u ten onrechte verminderde voorlopige bijdragen hebt betaald.

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2022

Door niet of te laat te betalen, brengt u uw rechten in gevaar, en zullen wij de nodige maatregelen moeten treffen om deze onbetaalde bijdragen te vorderen. De verhogingen en gerechtskosten zullen dan te uwen laste zijn.

Welke bijkomende kosten dreigt u te moeten betalen bij laattijdige vereffening?

Als u uw sociale bijdragen op het einde van het kwartaal niet betaald heeft, zal uw sociaal verzekeringsfonds een laattijdigheidsinterest van 3% toepassen op vervaldag van ieder kwartaal.

Heeft u, op het einde van het kalenderjaar, niet alle bijdragen betaald die u voor het eerst gevorderd werden in de loop van ditzelfde jaar, dan zal uw sociaal verzekeringsfonds, op 1 januari van het daaropvolgende jaar, een bijkomende verhoging van 7% op de onbetaalde bedragen toepassen.

Houd er ook rekening mee dat in geval van niet-betaling binnen de toegewezen termijn, uw dossier overgemaakt zal worden aan een deurwaarder, wat bijkomende kosten zal teweegbrengen. Deze administratieve en gerechtelijke kosten bedragen gemiddeld zo’n 350 euro en kunnen nog hoger uitvallen, afhankelijk van de situatie.