Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Onder welke code komt het bedrag van de sociale bijdragen?

De sociale bijdragen betaald in het kader van het sociaal statuut van zelfstandigen worden beschouwd als beroepskosten die u volledig kan aftrekken als beroepskosten.

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2022

Zelfstandige deel 2, kader XVIII code 1606 - 43 code 2606 - 13
Bedrijfsleider  deel 2, kaderXVII code 1405 - 50 code 2405 - 20

Meewerkende partner - maxi statuut

deel 2, kader XXI code 1451 - 04 code 2451 - 71
Vrije beroepen deel 2, kader XIX code 1656 - 90 code 2656 - 60

 

Opgelet:

Ontvangen betalingen zijn enkel fiscaal aftrekbaar wanneer ze uiterlijk op 31 december op onze rekening staan. M.a.w. betalingen van 2020 die in 2021 op onze rekening staan, komen niet op het fiscaal attest van 2020.

Het is dus belangrijk dat het geld ten laatste op 31 december op onze rekening staat. Wij raden dan ook aan geen betalingen via de Bank van de Post uit te voeren NA 27 december, aangezien er nog enkele dagen verwerkingstijd zijn om de ontvangen betalingen te boeken in het dossier.

Krijgt u teveel betaalde bijdragen terug van het sociaal verzekeringsfonds? Dan moet u die aangeven als inkomsten

De bijdragen die u betaald heeft in het kader van een Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) worden eveneens beschouwd als beroepskosten en zijn dus fiscaal aftrekbaar. De bijdragen van het VAPZ worden in hetzelfde vak opgenomen als de bijdragen voor de sociale zekerheid. Daarom moeten de twee bedragen samengeteld worden.

Als zelfstandige Deel 2 vak XVIII Code 1606 – 43 Code 2606 - 13
Als bedrijfsleider Deel 2 vak XVII Code 1405 – 50 Code 2405 - 20
Als meewerkende echtgenoot - maxi-statuut Deel 2 vak XXI Code 1451 – 04 Code 2451 - 71
Als vrij beroep Deel 2 vak XIX Code 1656 – 90 Code 2656 - 60
Als loontrekkende - geconventioneerde zorgverlener Deel 1 vak IV – niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen Code 1257 – 04 Code 2257 - 71

 

Bijdragen voor pensioensparen komen in Deel 1 Vak X code 1361 – 94/ 2361 – 64.