Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Fiscale impact van het overbruggingsrecht voor het inkomstenjaar 2021

Hebt u in 2021 van steunmaatregelen genoten? Hoe moet u die in uw belastingaangifte opnemen? Hoe zit het met de fiches 281.18 en 281.50? Lees alle antwoorden in ons artikel.

Laatst bijgewerkt op 7 juni 2022

Algemene regel

Sociale uitkeringen die je als zelfstandige genoot en die werden uitbetaald door je sociaal verzekeringsfonds, moeten aangegeven in deel 1 van de belastingaangifte, in Vak IV, code 1271/2271. Die uitkeringen worden in de personenbelasting gezamenlijk belast (dus samen met je andere inkomsten) tegen de normale progressieve belastingtarieven.

Dat geldt zonder uitzondering voor uitkeringen in het kader van:

  • mantelzorg
  • geboorteverlof
  • de tijdelijke ouderschapsuitkering 
  • het ‘klassiek’ overbruggingsrecht

Je geeft die uitkeringen dus steeds aan in deel 1, Vak IV, code 1271/2271 van je belastingaangifte.

Betaalde Securex je in 2021 zulke uitkeringen uit? Dan ontvang je van ons een fiscale fiche 281.18 met vermelding van het in 2021 uitgekeerde bedrag.

Heb je een fiscale fiche 281.50 ontvangen?

Dan stemmen de uitkeringen overbruggingsrecht die in aanmerking komen voor de afzonderlijke belasting aan 16,5% overeen met het bedrag vermeld op fiche 281.50. Je geeft dat bedrag aan als ‘afzonderlijk belastbare vergoedingen’, in deel 2 van je aangifte in de personenbelasting:

  • Vak XVII, code 1636/2636 als je ‘winst’ aangeeft.
  • Vak XVIII, code 1682/2682 als je ‘baten’ aangeeft.

Eenmalige coronapremie

Zelfstandigen die aan bepaalde voorwaarden voldeden, kregen in 2021 een eenmalige coronapremie. De premie van 598,80 euro is voor alle zelfstandigen en meewerkende partners afzonderlijk belastbaar aan 16,5%, zodat er netto 500 euro overblijft.

Ontving je deze premie in 2021? Dan wordt het bruto bedrag van de premie (598,80 euro) mee opgenomen op de fiscale fiche 281.18 die je van Securex ontvangt. Het bruto bedrag van 598,80 euro moet je aangeven in deel 1, Vak IV, code 1309/2309 van je aangifte personenbelasting.

Crisis-overbruggingsrecht

Uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht worden gezamenlijk belast en geef je aan in deel 1, Vak IV, code 1271/2271. Er gelden echter een aantal specifieke uitzonderingen.

Fiscale-Aangifte-Uitkeringen-2021.pdf