Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Registreer je vennootschap in het UBO-register!

Ambtshalve doorhalingen van vennootschappen die die UBO-verplichtingen niet nakomen.

30 januari 2024

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, kan de KBO-beheersdienst entiteiten die niet hebben voldaan aan de formaliteiten voor het inschrijven of bijwerken van hun gegevens in het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), ambtshalve doorhalen.  

De ambtshalve doorhaling wordt ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de nodige formaliteiten zijn vervuld met het UBO-register.  

 

Hulp nodig bij het in orde stellen van uw UBO-register? Contacteer ons ondernemingsloket: starter@securex.be