Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Btw van 6% voor de renovatie van woningen

Vanaf 1 juli 2022 veranderen de regels met betrekking tot de btw van 6% voor woningrenovatie. Lees er alles over in ons artikel.

22 juni 2022

Wat?

Een woning renoveren kan tegen het btw-tarief van 6% in plaats van 21% als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Uw woning is ouder dan 10 jaar.
  • Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen.
  • De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.

 

Hoe?

Voor 01/01/2022: verplicht BTW-attest 6%

Voor 1 januari 2022 diende de opdrachtgever aan de aannemer een attest, onder welke vorm ook, te overhandigen dat de nodige inlichtingen bevatte om de factuur met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % te kunnen opstellen.

 

Vanaf 01/07/2022: attesteringsplicht vervangen door vermelding op de factuur

Op de factuur moet de aannemer alle elementen vermelden die de toepassing van het verlaagde btw-tarief rechtvaardigen. Bovendien moet de factuur vanaf 1 januari 2022 de volgende vermelding bevatten:

 

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 % van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

 

De opdrachtgever van de aannemer heeft vervolgens een termijn van één maand om de toepassing van het verlaagd btw-tarief te betwisten. Deze nieuwe regeling legt de verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van het verlaagd tarief dus volledig bij de opdrachtgever.

 

Overgangsregeling tussen 01/01/2022 en 30/06/2022:

Om aannemers de nodige tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe bepalingen inzake facturering, mogen ze nog tot 30 juni 2022 gebruik maken van de attesten, in plaats van de nieuwe vermelding op de factuur.

 

Vanaf 1 juli 2022 zal de aannemer voor het factureren van renovatie- en herstellingswerken aan 6% btw steeds de bovengenoemde uitgebreide vermelding in zijn facturen moeten opnemen.

 

Bron:  Renovatie: administratieve vereenvoudiging en afschaffing van het 6 %-btw-attest | FOD Financiën (belgium.be)

 

De btw van 6 % voor afbraak en heropbouw wordt uitgebreid