Login
Service & contact Lex4You
Login

Bescherm uw inkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid

Een ongeval of een ziekte is sneller gebeurd dan u denkt. Als zelfstandige bent u niet zo goed verzekerd als een werknemer en een arbeidsongeschiktheid kan zware gevolgen hebben op uw financiële inkomsten. We bieden u oplossingen zodat u verzekerd bent van een inkomen waarmee u uw kosten verder kunt blijven betalen.

Contacteer ons

Vervangingsinkomen voor zelfstandigen

Extra inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid

Bent u zelfstandige en arbeidsongeschikt? Het vervangingsinkomen beschermt u tegen inkomensverlies door ziekte of ongeval. Naast de uitkering van uw ziekenfonds ontvangt u een extra vergoeding om uw dagelijkse behoeften te dekken tijdens de stopzetting van uw activiteit.

Meer informatie

Verzekering Lichamelijke Ongevallen

Bescherm uzelf in geval van arbeidsongeschiktheid.

Wanneer een zelfstandige het slachtoffer van een ongeval wordt, heeft dit vaak verstrekkende gevolgen. De verzekering Lichamelijke Ongevallen beschermt uw inkomsten als u in een toestand van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid terechtkomt.

Meer informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Bescherm uw inkomsten in geval van ongeval of ziekte.

Het grootste risico dat u als zelfstandige loopt is dat u niet meer kunt werken en geen inkomsten meer ontvangt. In geval van arbeidsongeschiktheid (te wijten aan een ongeval of een ziekte), maakt onze verzekering Gewaarborgd Inkomen het voor u mogelijk iedere maand een vervangingsinkomen te genieten, bovenop de uitkering van het RIZIV.

Meer informatie

LEWIS-Solution

Weghsteen Life Global is een tak 23 verzekeringsoplossing van de Belgische verzekeraar Securex Leven. Via Weghsteen Life Global kunt u in 2 interne fondsen beleggen: Isatis Life Global Bonds en Isatis Life Global Systematic Diversified Equities.

Meer informatie

Securex Life Fund Plan

Securex Life Fund Plan is een tak 23 verzekeringsoplossing van de Belgische verzekeraar Securex Leven, naar Belgisch recht. Via Securex Life Fund Plan kunt u, via periodieke premies, in één of meerdere fondsen beleggen. 

Meer informatie

Securex Invest Solution

Securex Invest Solution is een tak 23 verzekeringsoplossing van de Belgische verzekeraar Securex Leven, naar Belgisch recht. Via Securex Invest Solution kunt u in 5 interne fondsen beleggen.

Meer informatie

Securex Life Ethical & Efficient

Securex Life Ethical & Efficient is een tak 23 levensverzekeringsproduct. 

Opgelet: Dit verzekeringsproduct kan niet meer worden afgesloten. De documenten en informatie dienen slechts ter informatie.

Naar de documenten

Securex Life Select One

Securex Life Select One is een levensverzekering. Deze levensverzekering is een tak 23-levensverzekeringsproduct van de Vereniging voor Onderlinge Verzekering Securex Leven.

Opgelet: Dit verzekeringsproduct kan niet meer worden afgesloten. De documenten en informatie dienen slechts ter informatie.

Naar de documenten

Securex NIMA Oplossing

Securex NIMA Solution is een tak 23 verzekeringsoplossing van de Belgische verzekeraar Securex Leven, onderworpen aan het Belgische recht, die u toelaat te beleggen in het interne fonds 'Securex NIMA Fund'.

Meer informatie

Dendre Investment Solution

Dendre Investment Solution is een tak 23 verzekeringsoplossing van de Belgische verzekeraar Securex Leven, onderworpen aan de Belgische wetgeving, die u toelaat om te beleggen via 2 interne fondsen: Neutral Life Fund en Dynamic Life Fund.

Meer informatie

Securex Life Invest Portfolio

Securex Life Invest Portfolio is een tak 23 verzekeringsoplossing van de Belgische verzekeraar Securex Leven, onderworpen aan de Belgische wetgeving, die u toelaat om te beleggen in één of meerdere beleggingsfondsen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze oplossingen om uw inkomsten te beschermen?

Contacteer ons
Onze oplossingen om uw inkomen te beschermen: