Menu
Jobs

Europees Sociaal fonds (ESF)

De wereld rondom ons verandert aan een razendsnel tempo.  Vast staat dat onze job in de toekomst niet meer dezelfde zal zijn.  De technologie, de economie, mobiliteit, de snelheid waarmee kennis achterhaald raakt, … zijn slechts enkele elementen die hierop een invloed hebben.

Net zoals Securex wil Europa de duurzame inzetbaarheid van werknemers ondersteunen. Via een samenwerking met ESF blijft Securex investeren in de toekomst en in de ontwikkeling van de competenties van haar personeel.

Het ESF investeert in digitale competenties, geletterdheid en transversale vaardigheden, en dat met subsidies van Vlaanderen en Europa. Dankzij de samenwerking met het ESF is Securex in staat om nieuwe initiatieven en opleidingstrajecten aan te bieden aan haar werknemers. Op die manier kunnen we de competenties en vaardigheden van elk van hen blijven ontwikkelen, in afwachting van een andere toekomst.