Login
RIZIV-toelage: het sociaal statuut voor (para)medische beroepen

RIZIV-toelage voor logopedisten

Bent u logopedist? En bent u geconventioneerd? Via uw RIZIV sociaal statuut heeft u recht op een jaarlijkse premie als tegenprestatie voor de tarieven opgelegd door het RIZIV. Zo biedt uw sociaal statuut van logopedist u een sociale bescherming en sociale voordelen.

Alles weten over de RIZIV-premie
RIZIV-toelage voor logopedisten

Welke voordelen geniet u door uw RIZIV-contract bij Securex af te sluiten?

De RIZIV-premie heeft als doel uw sociale dekking te optimaliseren doorheen diverse voordelen:

  • Het RIZIV betaalt elk jaar een bijdrage die u in staat stelt een aanvullend pensioen op te bouwen.
  • U geniet van een van de beste gewaarborgde intrestvoeten op de storting van uw RIZIV-premie: 0,85%* in 2022
  • U geniet van een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid door ernstige ziekte
  • Uw premie wordt in uw plaats betaald in geval van arbeidsongeschiktheid
  • Uw premie wordt in uw plaats betaald in geval van moederschapsrust
  • Uw begunstigden krijgen een rente uitbetaald in geval van overlijden
* De 1-jaar-gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.
Bedrag van de RIZIV-premie
Hoeveel bedraagt deze premie? 


Het bedrag van uw RIZIV-premie schommelt afhankelijk van uw prestaties.

Voor premiejaar 2021 gaat het om een bedrag van:

  • € 1 306,74 (drempel van ten minste 900 prestaties OF 15 750 R*-waarden) 
  • € 2 695,13 (drempel van ten minste 2 000 prestaties OF 35 000 R*-waarden) 

*De waarde van iedere prestatie kan worden uitgedrukt in een aantal R (honoraria, prijzen en vergoedingen logopedisten).

 

De RIZIV-premie ontvangen 
Hoe verkrijgt u deze premie?


Het RIZIV verplicht u ertoe een verzekeraar te kiezen aan wie het uw premie zal uitbetalen.

Het RIZIV kent eenmaal per jaar zijn premies toe.

Het RIZIV heeft de aanvraagprocedure zo veel mogelijk geautomatiseerd, zodat u als zorgverlener zo weinig mogelijk individuele acties moet ondernemen. 

Heeft u een RIZIV-contract afgesloten bij Securex? Wij sturen op continue basis deze contractgegevens door naar het RIZIV.
Op basis van deze contractgegevens, zal het RIZIV voor u in juli-augustus van het jaar X+1 een automatische premieaanvraag aanmaken en het bedrag van de premie berekenen waarop u volgens hen recht heeft. 

Alle info over het verloop van deze geautomatiseerde procedure vindt u terug op de website van het RIZIV, in de rubriek ‘Hoe verloopt de aanvraagprocedure?’.

Heeft u nog vragen over uw sociaal statuut of over de RIZIV-premie als logopedist? Contacteer ons