Login
RIZIV-toelage: het sociaal statuut voor (para)medische beroepen

RIZIV-toelage voor kinesitherapeuten

Als geconventioneerde kinesitherapeut heeft u recht op RIZIV sociale voordelen. Via uw RIZIV sociaal statuut van kinesitherapeut ontvangt u een jaarlijkse premie van het RIZIV als tegenprestatie voor de opgelegde tarieven. Goed om uw sociale bescherming uw hele carrière lang te verzekeren.

Alles weten over de RIZIV-premie
RIZIV-toelage voor kinesitherapeuten

Welke voordelen geniet u door uw RIZIV-contract bij Securex af te sluiten?

De RIZIV-premie heeft als doel uw sociale dekking te optimaliseren doorheen diverse voordelen:
 
  • Het RIZIV betaalt elk jaar een bijdrage die u in staat stelt een aanvullend pensioen op te bouwen.
  • U geniet van een van de beste gewaarborgde vaste rentevoeten op de storting van uw RIZIV-premie: 0,85 %* in 2022
  • U geniet van een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid door ernstige ziekte
  • Uw premie wordt in uw plaats betaald in geval van arbeidsongeschiktheid
  • Uw premie wordt in uw plaats betaald in geval van moederschapsrust
  • Uw begunstigden krijgen een rente uitbetaald in geval van overlijden
* De 1-jaar-gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.
Bedrag van de RIZIV-premie
Hoeveel bedraagt deze premie? 


Wilt u meteen het bedrag van uw premie kennen?

Heel eenvoudig, alles hangt af van uw prestaties:

Voor premiejaar 2021 gaat het om een bedrag van:

  • €1 610,68 (drempel van ten minste 1 500 prestaties OF 36 000 M*-waarden)
  • €2 128,38 (drempel van ten minste 2 300 prestaties OF 55 200 M*-waarden)
  • €2 847,45 (drempel van ten minste 3 000 prestaties OF 72 000 M*-waarden)

*De waarde van iedere prestatie kan worden uitgedrukt in een aantal M.
Uitleg bij de berekening van het aantal M-waarden:
Bijvoorbeeld:
Prestatie 560011 = M 24
Prestatie 560416 = M16
Het aantal M-waarden voor deze twee prestaties bedraagt dus 24 + 16 = 40.

De RIZIV-premie ontvangen 
Hoe verkrijgt u deze premie?


Het RIZIV verplicht u ertoe een verzekeraar te kiezen aan wie het uw premie zal uitbetalen.

Het RIZIV kent eenmaal per jaar zijn premies toe.

Het RIZIV heeft de aanvraagprocedure zo veel mogelijk geautomatiseerd, zodat u als zorgverlener zo weinig mogelijk individuele acties moet ondernemen. 

Heeft u een RIZIV-contract afgesloten bij Securex? Wij sturen op continue basis deze contractgegevens door naar het RIZIV.
Op basis van deze contractgegevens, zal het RIZIV voor u in juli-augustus van het jaar X+1 een automatische premieaanvraag aanmaken en het bedrag van de premie berekenen waarop u volgens hen recht heeft. 

Alle info over het verloop van deze geautomatiseerde procedure vindt u terug op de website van het RIZIV, in de rubriek ‘Hoe verloopt de aanvraagprocedure?’.

Heeft u nog vragen over uw sociaal statuut of over de RIZIV-premie als kinesist ? Contacteer ons