Menu
Aanvullende pensioenen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Comfortabel pensioen én minder belastingen

Het wettelijk pensioen voor een zelfstandige is niet heel hoog. Om uw levensstijl te behouden, moet u dus sparen. Dankzij het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), bouwt u een aanvullend pensioenspaarpotje op en geniet u bovendien van een fiscaal voordeel.

Meer weten over VAPZ
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Wat zijn de voordelen van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)?
 • U vult uw wettelijk pensioen aan
 • U profiteert van een van de beste intrestvoeten op de markt (0,85%* in 2021). Mogelijks ontvangt u bijkomend een winstdeling **
 • Recupereer tot 70% van het gespaarde bedrag dankzij de belastingvermindering en lagere sociale bijdragen
 • Kies zelf hoeveel u spaart en aan welk tempo
 • U profiteert van alle voordelen van een aanbod op maat
* De 1-jaar-gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

** De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Securex Leven en wordt jaarlijks vastgesteld door haar Algemene Vergadering.
 
Werking

1) Premiebetaling 

 • U financiert uw pensioenplan. Het maximumbedrag VAPZ is vastgelegd op 3.302,77 euro voor 2021. 

 • Wij berekenen uw maximale VAPZ premie op basis van uw beroepsinkomen van drie jaar geleden of uw sociale bijdragen. 

 • U trekt de betaalde premies af als beroepskost. En u profiteert van een belastingvermindering tegen het marginale tarief (d.w.z. uw hoogste belastingschijf). 

 • Het basisbedrag voor de berekening van uw sociale bijdragen daalt. Daardoor betaalt u minder sociale bijdragen. 
   

2) Premiebeheer 

 • U kiest zelf hoeveel u betaalt, rekening houdend met het fiscale maximum 

 • U bent 100% zeker van kapitaalsbehoud (tak 21). 

 • U geniet van onze gewaarborgde intrestvoet van 0,85%* in 2021 op gestorte premies 

 • U betaalt geen premietaks (normaal 2%) 

 • Uw interesten worden herbelegd en gekapitaliseerd tot op einddatum

  * De 1-jaar-gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.


3) Voorschotsysteem 

U kunt een vastgoedvoorschot aanvragen. Op elk moment kunt u dan een deel van uw kapitaal gebruiken voor de aankoop, bouw, verbetering, renovatie of reparatie van een onroerend goed in de Europese Unie. 

Het VAPZ maakt deel uit van ons gepersonaliseerde Life@Ease aanbod. 

Sparen met VAPZ
U kiest hoeveel u spaart: 
 1. Minimum 100 euro 
 2. Maximum 8,17 % van uw beroepsinkomen van 3 jaar geleden 

Bepaal zelf de frequentie: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks. 

Rendement en kapitaal
Het VAPZ-rendement  
 
 • 100% bescherming van het gespaarde kapitaal 

 • Een gegarandeerde rentevoet op de betaalde premies tot 31/12 van het lopende jaar 

 • De meerwaarde wordt geherinvesteerd en u ontvangt een permanente rente 

 • U profiteert mogelijk van een jaarlijkse winstdeling 

Hoe vroeger u start met een VAPZ, hoe hoger uw aanvullend pensioenkapitaal.  

Hoe wordt uw pensioenkapitaal belast? 

U profiteert van een van de voordeligste belastingen: de fictieve rente. Afhankelijk van uw pensioenleeftijd, moet u gedurende enkele jaren een percentage van uw eindkapitaal in uw personenbelasting aangeven. Resultaat? De belastingdruk wordt verspreid over meerdere jaren. 

Afhankelijk van uw leeftijd, hoeft u slechts 3,5% tot 5% van het kapitaal aan te geven gedurende 10 of 13 jaar. 

Leeftijd van de belastingbetaler  

% aan te geven 

Gedurende  

60 jaar 

3,5 % 

13 jaar 

61 tot 62 jaar 

4 % 

63 tot 64 jaar 

4,5 % 

65 jaar en meer 

5 % 

10 jaar 

U blijft werken tot de wettelijke pensioenleeftijd of u heeft een volledige loopbaan bereikt volgende de geldende wetgeving? Dan wordt slechts 80% van uw kapitaal belast. 

VAPZ en sociaal VAPZ

Naast het klassieke VAPZ is er ook nog een sociaal VAPZ om een aanvullend pensioen op te bouwen. 

Klassiek VAPZ 

 • U bouwt uw pensioen op eigen tempo uit 

 • U kiest zelf hoeveel en wanneer u betaalt (rekening houdend met de limieten) 

 • U spaart tot 8,17% van uw beroepsinkomen (maximale jaarpremie 2021: 3.302, 77 euro)  

 • Bijkomende dekking in geval van overlijden en dekking bij arbeidsongeschiktheid is mogelijk, maar niet automatisch inbegrepen 

Sociaal VAPZ 

Het sociaal VAPZ is identiek aan het klassieke VAPZ, maar biedt u extra dekkingen (sociale waarborgen). 

 • U krijgt extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, ernstige ziekte of overlijden. 

 • U spaart tot 9,40% van uw beroepsinkomen (maximale jaarpremie 2021: 3.800,01 euro) 

 • 10% van de betaalde premies dient voor de financiering van deze sociale waarborgen (=solidariteitsbijdrage) 

 • De overige 90% van de premies gaat naar de opbouw van uw aanvullend pensioenkapitaal 

Meer weten over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)? Contacteer ons
Combineer het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen met volgende oplossingen: