Menu
Verzekeringen & Pensioen

Bescherm uzelf en uw gezin

Securex stelt u dekkingen ter beschikking om u te beschermen tegen een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval of een ziekte. Wij helpen u ook bij de voorbereiding van uw pensioen dankzij diverse formules die u in staat stellen uw wettelijk pensioen aan te vullen. In geval van overlijden beschermen wij ook uw gezin. En stellen zodoende zowel uw levensstandaard als die van uw gezin veilig.

Contacteer ons
Bescherm uzelf en uw gezin
Onze oplossingen om uzelf en uw gezin te beschermen:
Bereid uw pensioen voor en bescherm uw gezin in geval van overlijden

Securex reikt u diverse aanvullende pensioenformules aan, afhankelijk van uw statuut en van uw inkomsten, alsook een bedrag aan uw gezin in geval van overlijden. Een pensioensparen is ook een voordelige oplossing en kan bovenop de aanvullende pensioenen komen. Wij reiken u de ideale oplossing aan.

Meer info
Bescherm uw inkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid

Bescherm u tegen financiële problemen bij ongeval of ziekte. De verzekeringen Gewaarborgd Inkomen en Lichamelijke Ongevallen verzekeren u een aanvullend inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid zodat u, ook bij tegenslagen, verder uw kosten kunt blijven betalen.

Meer info
Wilt u meer weten? Contacteer ons