Login
Bescherm uw medewerkers

Ongevallenverzekering Privéleven

Een verzekering die uw personeel dekt tegen privéongevallen.

Jaarlijks vinden er veel ongevallen buiten het werk of buiten de weg van en naar het werk plaats. Met deze aanvullende verzekering biedt u uw medewerkers bescherming bij arbeidsongeschiktheid te wijten aan een ongeval in de privésfeer.

Contacteer ons
Ongevallenverzekering Privéleven
Uw voordelen als werkgever
 • De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten
 • U dient de aard van het ongeval (privé- of arbeidsongeval) niet te bepalen
 • U biedt uw personeel een competitief loonpakket
De voordelen voor uw werknemers
 • Zij genieten een extra inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid
 • Zij zijn 24u/24 en 7d/7 gedekt
 • Hun medische en farmaceutische kosten worden terugbetaald
 • Een kapitaal voor de begunstigde(n) bij overlijden
Werking

Waartoe dient deze verzekering?

De Ongevallenverzekering Privéleven beschermt het inkomen van uw medewerkers wanneer ze door een privéongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt worden of overlijden. Zij beschermt bijgevolg hun levensstandaard.

Aangezien de grens tussen privésfeer en beroepswereld almaar meer vervaagt, is het moeilijk een arbeidsongeval van een privéongeval te onderscheiden. Bovendien vindt een ongeval sneller plaats in uw vrije tijd. Een van uw medewerkers zou bijvoorbeeld een arm kunnen breken als gevolg van een fietstocht. Om u aan deze realiteit aan te passen en een concurrentieel voordeel aan uw medewerkers aan te reiken, kunt u die verzekeren tegen de Ongevallen in het Privéleven.

Hoe werkt deze verzekering?

Ieder ongeval moet onmiddellijk aan Securex aangegeven worden, ten laatste binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Dat kan eenvoudig met behulp van onze online tool(*).

Ik ben geïnteresseerd
(*) Nog geen toegang tot onze tool?
1) U bent klant en u heeft nog geen login en paswoord voor een Securex-toepassing:
Vraag gratis toegang via "Login aanvragen" op onze website: www.securex.be/login. U krijgt dan een e-mail met uw login en paswoord.
Vanaf dat moment heeft u met uw gegevens, toegang tot de Securex-site.

Om toegang te krijgen tot de tool, dient u enkel nog uw rechten correct in te stellen.
Stuur hiervoor een mail naar insurancehelp@securex.be met vermelding van onderstaande gegevens:
- Aanvraag ‘Accident Manager’
- Naam en voornaam user
- User-id (= login op het portaal)
Zodra uw account werd aangemaakt, ontvangt u van ons een mail met verdere instructies.

2) U bent klant en u beschikt al over een login en een paswoord voor een andere Securex-toepassing:
Om toegang te krijgen tot de tool, dient u enkel nog uw rechten correct in te stellen.
Stuur hiervoor een mail naar insurancehelp@securex.be met vermelding van onderstaande gegevens:
- Aanvraag ‘Accident Manager’
- Naam en voornaam user
- User-id (= login op het portaal)
Zodra uw account werd aangemaakt, ontvangt u van ons een mail met verdere instructies.
Dekking

Wat dekt deze verzekering?

 • Deze verzekering beschermt het inkomen van uw medewerkers wanneer ze door een privé-ongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt worden of komen te overlijden.
 • Ze betaalt ook de medische en farmaceutische kosten terug, voor zover die niet door het ziekenfonds of een andere verzekering gedekt zijn
Vergoeding

Voor welke bedragen zijn de slachtoffers verzekerd?

U kunt kiezen uit 2 formules:

 • Vergoedingen gelijkwaardig aan deze voorzien in de wet op de arbeidsongevallen (= basis wet).

De door de werknemer genoten uitkeringen zijn gelijk aan die voorzien door de wet op de arbeidsongevallen en zijn gebaseerd op diens effectieve loon. De werkgever kan er ook voor kiezen een deel van het effectieve loon te verzekeren.

 • Vergoedingen op basis van een veelvoud van het begrensde basisloon.

Er wordt een kapitaal uitgekeerd in functie van het gekozen veelvoud van het basisloon. Afhankelijk van de gevallen kan het basisloon door een van de partijen begrensd worden.

Cijfervoorbeeld van een vergoeding basis wet

Uw medewerker, Geert, 41 jaar, raakt gewond bij het vallen in de trap thuis. Hij verdient jaarlijks € 55.000 bruto. Hij is getrouwd en heeft geen kinderen.

Hoeveel zal de tussenkomst voor Geert bedragen?

 • Geert is tijdelijk arbeidsongeschikt

De eerste 30 dagen ontvangt hij zijn gewaarborgd loon. Vanaf de 31ste dag betaalt Securex een dagvergoeding van € 135,62.

(€ 55.000 x 90%) / 365 = € 135,62
 

Van dit bedrag moet nog de tussenkomst van het ziekenfonds worden afgetrokken.

 • Geert is blijvend arbeidsongeschikt

De lijfrente wordt omgezet in kapitaal en onmiddellijk uitbetaald. Voor iemand van 40 jaar die voor 100% arbeidsongeschikt blijft, betekent dit:

(€ 55.000 x 100% x leeftijdscoëfficiënt 16,6206) = € 914.133

 • Geert overlijdt

De lijfrente wordt omgezet in kapitaal en onmiddellijk uitbetaald. Voor een weduwe van 40 jaar betekent dit: (€ 55.000 x 30% x leeftijdscoëfficiënt 16,6206*) = € 274.239,90* 

*Op basis van de leeftijd van de begunstigde.
Nuttige documenten
Wilt u meer weten? Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Verplichte Arbeidsongevallenverzekering

Deze verzekering is wettelijk verplicht. Zij beschermt uw werknemers tegen arbeidsongevallen.
 

Meer info
Aanvullende verzekering Arbeidsongevallen

Verzeker uw werknemers van een bijkomende financiële dekking in geval van een arbeidsongeval.

Meer info