Menu
Bescherm uw medewerkers

Aanvullende verzekering Arbeidsongevallen

De verzekering die rekening houdt met het effectieve loon van uw medewerkers.

Wanneer u een werknemer in dienst neemt, moet uw onderneming een verzekering Arbeidsongevallen afsluiten. Het wettelijk plafond zorgt echter voor een beperkte dekking. Uw werknemers met hogere lonen lopen het risico financieel nadeel te lijden.

Met deze aanvullende verzekering garandeert u hen een bijkomend vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Contacteer ons
Aanvullende verzekering Arbeidsongevallen
Uw voordelen als werkgever
  • De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten
  • U biedt uw personeel een competitief loonpakket
De voordelen voor uw werknemers
  • Zij genieten een extra inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid
  • Hun gezin ontvangt een aanvullende rente bij overlijden
Werking

Waartoe dient deze verzekering?

De aanvullende verzekering Arbeidsongevallen is een aanvullende verzekering op de wettelijk verplichte Arbeidsongevallenverzekering. In tegenstelling hiermee houdt de aanvullende verzekering Arbeidsongevallen rekening met het reële loon van de werknemer. Die verzekering beschermt bijgevolg zijn levensstandaard in geval van arbeidsongeval.

Hoe werkt deze verzekering?

Als u uw verplichte Arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten bij ons, volstaat het een aangifte van arbeidsongeval in te vullen. U hoeft bijgevolg geen aparte aangifte te doen. U kunt uw dossier opvolgen met behulp van onze online tool.

Net zoals bij de verplichte Arbeidsongevallenverzekering vergoedt deze verzekering de ongevallen overkomen tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst alsook op de normale weg naar en van het werk.

Ik ben geïnteresseerd
Dekking

Wat dekt deze verzekering?

Ze dekt het verschil tussen het brutojaarloon plafond van de verplichte Arbeidsongevallenverzekering, die tot € 43.460,34 beperkt is, en het reële loon van de werknemers (geheel of gedeeltelijk).

Welke kosten dekt deze verzekering niet?

  • Materiële schade zoals die veroorzaakt aan kledij, voertuigen, enz.
  • Van de vergoeding(en) die Securex betaalt, worden nog de sociale-zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Vergoeding

Voor welke bedragen zijn de slachtoffers verzekerd?

U kunt kiezen uit 2 formules:

  • Vergoedingen bovenop deze voorzien in de Arbeidsongevallenverzekering (= basis wet).

Ze zijn gebaseerd op het verschil tussen het reële loon van de werknemer en het wettelijke plafond in de Arbeidsongevallenverzekering. U kunt ook kiezen om slechts een deel van het effectieve loon te verzekeren (verzekerd basisloon).

  • Vergoedingen op basis van een veelvoud van het wettelijk maximum bedrag.

Er wordt een kapitaal uitgekeerd in functie van de gekozen veelvouden (zie voorbeeld hierna).

3 gevallen zijn mogelijk

Uw medewerker, Geert, 41 jaar, raakt gewond bij een ongeval op weg naar het werk. Hij verdient jaarlijks € 55.000 bruto. Hij is getrouwd en heeft geen kinderen.

Hoeveel zal de tussenkomst voor Geert bedragen?

Geert is tijdelijk arbeidsongeschikt (van bijvoorbeeld 30 dagen in dit geval)

 
U krijgt als werkgever vanuit de verplichte Arbeidsongevallenverzekering een terugbetaling van: (€ 43.460,34 x 90%) / 365 = € 107,16 x 30 dagen = € 3.214,80 (A)
 
Dankzij de aanvullende verzekering Arbeidsongevallen ontvangt u bijkomend:
(€ 55.000 - € 43.460,34) x 90% / 365 = € 28,45 x 30 dagen = € 853,50 (B)
 
Vanaf de 31e dag worden bovenvermelde bedragen (A+B) rechtstreeks aan uw medewerker betaald.
 
Geert is blijvend arbeidsongeschikt (van bijvoorbeeld 100%)
 
Uw werknemer krijgt vanuit de verplichte Arbeidsongevallenverzekering de volgende vergoeding:
€ 43.460,34 x 100% = € 43.460,34 op jaarbasis of € 3.621,70 per maand.
 
Deze vergoeding wordt maandelijks betaald.
 
Dankzij de aanvullende verzekering Arbeidsongevallen ontvangt hij bijkomend:
(€ 55.000 - € 43.460,348) x 100% = € 11.539,66 op jaarbasis.
 
Deze lijfrente wordt onmiddellijk in kapitaal uitbetaald.
 
Voor een werknemer van 41 jaar betekent dit € 191.680,68 (€ 11.539,66 x leeftijdscoëfficiënt 16,6106).
 
Geert overlijdt
 
De weduwe ontvangt vanuit de verplichte Arbeidsongevallenverzekering de volgende vergoeding:
€ 43.460,34 x 30% = € 13.038,10 op jaarbasis of € 1.086,51 per maand.
 
Deze vergoeding wordt maandelijks betaald.
 
Dankzij de aanvullende verzekering Arbeidsongevallen ontvangt zij bijkomend:
(€ 55.000  - € 43.460,34) x 30% = € 3.461.90
 
Dit wordt onmiddellijk in kapitaal uitbetaald.

Voor een weduwe van 40 jaar betekent dit € 57.504,24 (€ 3.461.90 x leeftijdscoëfficiënt 16,6106).

Nuttige documenten
Wilt u meer weten? Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Verplichte Arbeidsongevallenverzekering

Deze verzekering heeft een verplicht karakter. Zij beschermt uw werknemers tegen arbeidsongevallen.
 

Meer info
Ongevallenverzekering Privéleven

Zorg voor een aanvullende financiële bescherming voor uw personeel bij ongeval in hun privéleven.

 

Meer info