Login
Bescherm uw medewerkers

Aanvullende verzekering Arbeidsongevallen

De verzekering die rekening houdt met het effectieve loon van uw medewerkers.

Wanneer u een werknemer in dienst neemt, moet uw onderneming een verzekering Arbeidsongevallen afsluiten. Het wettelijk plafond zorgt echter voor een beperkte dekking. Uw werknemers met hogere lonen lopen het risico financieel nadeel te lijden.

Met deze aanvullende verzekering garandeert u hen een bijkomend vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Contacteer ons
Aanvullende verzekering Arbeidsongevallen
Uw voordelen als werkgever
 • De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten
 • U biedt uw personeel een competitief loonpakket
De voordelen voor uw werknemers
 • Zij genieten een extra inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid
 • Hun gezin ontvangt een aanvullende rente bij overlijden
Werking

Waartoe dient deze verzekering?

De aanvullende verzekering Arbeidsongevallen is een aanvullende verzekering op de wettelijk verplichte Arbeidsongevallenverzekering. In tegenstelling hiermee houdt de aanvullende verzekering Arbeidsongevallen rekening met het reële loon van de werknemer. Die verzekering beschermt bijgevolg zijn levensstandaard in geval van arbeidsongeval.

Hoe werkt deze verzekering?

Net zoals bij de verplichte Arbeidsongevallenverzekering vergoedt deze verzekering de ongevallen overkomen tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst alsook op de normale weg naar en van het werk. Als u uw verplichte Arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten bij ons, volstaat het een aangifte van arbeidsongeval in te vullen. U hoeft bijgevolg geen aparte aangifte te doen. U kunt uw dossier opvolgen met behulp van onze online tool (*).
 

Ik ben geïnteresseerd
(*) Nog geen toegang tot onze tool? Stuur dan een e-mail naar insurance@securex.be met vermelding van onderstaande gegevens:
-  Aanvraag ‘Mijn verzekeringen’
-  Naam en voornaam user
-  User-id (= login op het portaal)
Zodra uw account werd aangemaakt ontvangt u van ons een mail met verdere instructies.

 
Dekking

Wat dekt deze verzekering?

Ze dekt het verschil tussen het brutojaarloon plafond van de verplichte Arbeidsongevallenverzekering, die tot € 48.084,06 beperkt is, en het reële loon van de werknemers (geheel of gedeeltelijk).

Welke kosten dekt deze verzekering niet?

 • Materiële schade zoals die veroorzaakt aan kledij, voertuigen, enz.
 • Van de vergoeding(en) die Securex betaalt, worden nog de sociale-zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Vergoeding

Voor welke bedragen zijn de slachtoffers verzekerd?

U kunt kiezen uit 2 formules:

 • Vergoedingen bovenop deze voorzien in de Arbeidsongevallenverzekering (= basis wet).

Ze zijn gebaseerd op het verschil tussen het reële loon van de werknemer en het wettelijke plafond in de Arbeidsongevallenverzekering. U kunt ook kiezen om slechts een deel van het effectieve loon te verzekeren (verzekerd basisloon).

 • Vergoedingen op basis van een veelvoud van het wettelijk maximum bedrag.

Er wordt een kapitaal uitgekeerd in functie van de gekozen veelvouden.

Cijfervoorbeeld van een vergoeding basis wet

Uw medewerker, Geert, 40 jaar, raakt gewond bij een ongeval op weg naar het werk. Hij verdient jaarlijks € 55.000 bruto. Hij is getrouwd en heeft geen kinderen.
Het wettelijk maximum voor 2022 bedraagt € 48.084,06.

Hoeveel zal de tussenkomst voor Geert bedragen?

 • Geert is tijdelijk arbeidsongeschikt (bijvoorbeeld 31 dagen in dit geval)

 
U krijgt als werkgever vanuit de verplichte Arbeidsongevallenverzekering een terugbetaling van: (€ 48.084,06 x 90%) / 365 = 118,56 EUR x 31 dagen = € 3.675,36 (A)

Dankzij de aanvullende verzekering Arbeidsongevallen ontvangt u bijkomend:
(€ 55.000 - € 48.084,06) x 90% / 365 = € 17,05 x 31 dagen = € 528,55 (B)
 
Dat bedrag komt bovenop de wettelijke uitkering en brengt het totaal voor de medewerker dus op € 4.203,91 bruto voor 31 dagen arbeidsongeschiktheid.

Vanaf de 31e dag worden bovenvermelde bedragen (A+B) rechtstreeks aan uw medewerker betaald.
 

 • Geert is blijvend arbeidsongeschikt (bijvoorbeeld 100%)

 
Uw werknemer krijgt vanuit de verplichte Arbeidsongevallenverzekering de volgende vergoeding:
€ 48.084,06 x 100% = € 48.084,06 op jaarbasis.
 
Deze lijfrente wordt langs een maandelijkse of trimestriële rente uitbetaald.
 
Dankzij de aanvullende verzekering Arbeidsongevallen ontvangt hij bijkomend:
(€ 55.000 – € 48.084,06) x 100% = € 6.915,94 
 
Deze lijfrente wordt onmiddellijk in kapitaal uitbetaald.
 
Voor een werknemer van 40 jaar betekent dit € 114.877,91 (€ 6.915,94 x leeftijdscoëfficiënt 16,6106).
 

 • Geert overlijdt

 
De jaarlijkse lijfrente in de arbeidsongevallenverzekering bedraagt:
€ 48.084,06 x 30% = € 14.425,22

Deze lijfrente wordt niet in kapitaal uitgekeerd maar in een maandelijkse of trimestriële rente.

De lijfrente in de verzekering Aanvullende Wet bedraagt:

(€ 55.000,00 – € 48.084,06 ) x 30% = € 2.074,78

Deze wordt onmiddellijk in kapitaal omgezet en uitbetaald. Voor een weduwe van 40 jaar betekent dit:
€ 34.483,26 (2.074,78 x leeftijdscoëfficiënt 16,6206).

Nuttige documenten
Wilt u meer weten? Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Verplichte Arbeidsongevallenverzekering

Deze verzekering is wettelijk verplicht. Zij beschermt uw werknemers tegen arbeidsongevallen.
 

Meer info
Ongevallenverzekering Privéleven

Zorg voor een aanvullende financiële bescherming voor uw personeel bij ongeval in hun privéleven.

 

Meer info