Login
Juridische en fiscale bescherming

Rechtsbijstandverzekering

Uw dekking wanneer u met een (ex-)werknemer in een geschil verwikkeld raakt

Een geschil met een medewerker is niet ondenkbaar. Conflicten kunnen zich voordoen tijdens de arbeidsrelatie of wanneer het contract afloopt. Samen met ARAG bieden wij u een Rechtsbijstandverzekering aan. Deze verzekering dekt uw juridische kosten om uw bedrijf te verdedigen bij dergelijk geschil.

Contacteer ons
Rechtsbijstandverzekering
Uw voordelen
  • U profiteert van een volledige rechtsbijstand die u dekt bij zowel geschillen die vallen onder arbeidsrecht en sociaal recht als bij strafrechtelijke zaken die verband houden met tewerkstelling
  • ARAG is de specialist in rechtsbijstandverzekeringen
  • ARAG is onafhankelijk en heeft geen banden met andere verzekeringsmaatschappijen
  • ARAG dekt de kosten en het ereloon van de door u gekozen advocaat en vergoedt de kosten die u moet betalen voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures die tegen u zijn aangespannen. Deze bijdrage loopt op tot een maximaal bedrag van € 10.000 per geval voor het arbeidsrecht en sociaal recht en tot € 50.000 per geval voor strafrechtelijke verdediging
Dekking

Voor welke risico’s bent u verzekerd?

Uitgebreide bescherming voor:

  • De geschillen die vallen onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank en betrekking hebben op het arbeidsrecht. Wanneer een van uw medewerkers bezwaar maakt tegen bijvoorbeeld de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. 
  • Geschillen die vallen onder het sociaal recht, bijvoorbeeld in geval van toewijzing voor onbetaalde RSZ-bijdragen. 
  • De strafrechtelijke verdediging als u als werkgever een dagvaarding ontvangt om voor de strafrechter te verschijnen op grond van verdenking van overtreding van de wet of schending van de regelgeving m.b.t. de tewerkstelling van werknemers, in het bijzonder de niet-naleving van de Dimona-verplichting.
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op Of bekijk onze brochure
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Fiscale verzekering

Uw bedrijf zal vroeg of laat een fiscale controle krijgen. U kunt zich dus beter goed indekken. Deze verzekering dekt de kosten, uitgaven en erelonen die nodig zijn om uw belangen te verdedigen in geval van een fiscale controle.
 

Meer info
Juridische documenten

Producten en/of diensten leveren? Samenwerken met andere ondernemers? Een handelspand huren, of aandelen overdragen? U beschermt zich best met een waterdicht contract. Onze juristen helpen u bij het opstellen of nalezen van uw contracten.
 

Meer info