Login
Juridische en fiscale bescherming

Juridische documenten

Bescherm uw onderneming

Producten en/of diensten leveren? Samenwerken met andere ondernemers? Een handelspand huren, of aandelen overdragen? U beschermt zich best met een waterdicht contract. Onze juristen helpen u bij het opstellen of nalezen van uw contracten.

Contacteer ons
Juridische documenten
Elk contract is maatwerk
  • Met een goed contract voorkomt u misverstanden en schept u duidelijke verwachtingen
  • Een contract in een begrijpelijke taal draagt bij aan een betrouwbaar en professioneel imago van uw bedrijf
  • Dankzij waterdichte afspraken kunt u onbezorgd ondernemen en zo kosten en tijd besparen
  • De hulp van onze juristen inschakelen, levert u contracten op die conform zijn aan de meest recente wetgeving
  • U verkrijgt een contract dat past bij uw situatie
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ondernemen is ook risico’s nemen, maar met goede algemene voorwaarden beperkt u deze risico’s. Met uw algemene voorwaarden regelt u eenvoudig een groot aantal klantenrelaties. Zo bespaart u tijd en geld.

Allerlei duidelijke afspraken beperken het risico op discussies met de klant over de prijs en betalingswijze, maar ook over extra kosten, levering, garantie, aansprakelijkheid, niet-naleving en veel meer. Het voorkomt ook dat u aansprakelijk wordt gesteld voor bijvoorbeeld een late levering buiten uw schuld om.

Uw algemene voorwaarden is het ideale document om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld in het geval van een webshop) en om maatregelen tegen wanbetalers te nemen.
Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst

Ondernemen is samenwerken. Maar ook dan zijn goede afspraken nodig om uzelf en de samenwerking te beschermen. Leg ze vast in een contract.
 
  • Samenwerken kan op vele vlakken, bijvoorbeeld wanneer u een freelancer of onderaannemer inzet om aan de toenemende vraag van uw klanten te voldoen. Of wanneer u samen met een andere zelfstandige een product of dienst ontwikkelt en op de markt zet.
  • De modaliteiten van een dergelijke samenwerking legt u vast in een samenwerkingsovereenkomst.
  • Die biedt het antwoord op vragen als: ‘Wat als de samenwerking plots niet meer zo vlot verloopt?’, ‘Wat als gemaakte afspraken niet worden nageleefd?’, ‘Hoe kan het contract beëindigd worden en met welke financiële consequenties?’…
Dienstverleningsovereenkomst (SLA)

Dienstverleningsovereenkomst (SLA)

Ondernemen is klanten bedienen. Maar hoe ver gaat u daarin? Denk hier vooraf goed over na. En leg de afspraken schriftelijk vast in een dienstenovereenkomst of service-level agreement (SLA).

Diensten leveren kan op vele vlakken, bijvoorbeeld als adviseur-specialist, installateur, hersteller, transporteur, zorgverlener, webontwikkelaar, enz. Diensten worden vaak samen met goederen geleverd, wat om extra afspraken vraagt.

De modaliteiten van zulke dienstverlening legt u vast in een dienstencontract. Die biedt het antwoord op vragen als: ‘Wat als de uitvoering niet verloopt zoals verwacht, of zelfs schade veroorzaakt?’, ‘Wie staat in voor welke kosten?’ ‘Hoe kan het contract beëindigd worden en met welke financiële consequenties?’…
Wilt u er meer over weten? Neem contact met ons op
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Verzekering Lichamelijke Ongevallen

Wanneer een zelfstandige het slachtoffer van een ongeval is, heeft dit vaak verstrekkende gevolgen. De verzekering Lichamelijke Ongevallen beschermt uw inkomsten als u in tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid verkeert.

Meer info
Bescherm uw inkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid

Bescherm u tegen financiële problemen bij ongeval of ziekte. De verzekeringen Gewaarborgd Inkomen en Lichamelijke Ongevallen verzekeren u een aanvullend inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid zodat u, ook bij tegenslagen, verder uw kosten kunt blijven betalen.

Meer info