Login
Juridische en fiscale bescherming

Fiscale verzekering

Uw dekking in geval van een fiscale controle

Bescherm uzelf tegen kosten die voortvloeien uit fiscale controles. Deze verzekering dekt de kosten en uitgaven om uw belangen te verdedigen.
 

Contacteer ons
Fiscale verzekering
Uw voordelen
  • De verzekering dekt uw kosten tot een bovengrens van € 20.000
  • Uw beheerders, bestuurders en actieve vennoten maken ook aanspraak op de waarborgen van deze verzekering als zij worden onderworpen aan een fiscale controle die voortvloeit uit een gedekte controle van uw bedrijf
  • Deze verzekering is voorbehouden voor bedrijven die zijn aangesloten bij het Sociaal Secretariaat Securex en is ontwikkeld in samenwerking met ARAG, de onafhankelijke verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in rechtsbijstand voor bedrijven
Dekking

Voor welke risico’s bent u verzekerd?

  • Uw belangenbehartiging bij een fiscale controle, inclusief een eenvoudig verzoek om inlichtingen rond uw aangifte
  • Erelonen van advocaten, boekhouders, revisors, fiscalisten, gerechtsdeurwaarders en bemiddelaars
  • Kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures
  • Administratief of gerechtelijk beroep bij een bestreden beschikking door de fiscale administratie, betrekking hebbend op zowel directe als indirecte belastingen
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op Of bekijk onze brochure
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Rechtsbijstandverzekering

Profiteer van een maximale dekking wanneer u met een werknemer in een geschil verwikkeld geraakt dankzij onze juridische bijstand op maat voor bedrijven.

Meer info
Juridische documenten

Producten en/of diensten leveren? Samenwerken met andere ondernemers? Een handelspand huren, of aandelen overdragen? U beschermt zich best met een waterdicht contract. Onze juristen helpen u bij het opstellen of nalezen van uw contracten.
 

Meer info