Menu
Metingen

Survey: Stress

Pak stress bij uw medewerkers aan

Samen pakken we de oorzaken van stress in uw onderneming aan. Onze aanpak is tweeledig: eerst gaan we op zoek naar de stressfactoren en daarna peilen we naar het stressniveau bij uw medewerkers. Ons onderzoek is gebaseerd op drie concepten: stressoren, energiebronnen en spanningsklachten. Hierrond stellen we een vragenlijst samen die als basis zal dienen voor de strijd tegen stress.

Contacteer ons
Survey: Stress
Waarom deze survey?
 • U beschikt over waardevolle informatie waarmee u acties kunt bepalen
 • U werkt met verschillende partijen samen aan een integraal stressbeleid
 • Via onze wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten en methodes profiteert u van de expertise van ons onderzoeksteam
 • Via onze tweejaarlijkse online enquête maken wij een representatieve benchmark op, zodat u uw eigen bedrijf kunt vergelijken met het gemiddeld
3 Concepten

Ons model om stress in uw bedrijf te lijf te gaan, is gebaseerd op 3 concepten:

 1. De stressoren: de elementen op het werk die tot meer stress leiden
 2. De energiebronnen: de elementen op het werk die tot minder stress leiden
 3. De spanningsklachten: de uitingen van stress, zowel fysiek als psychologisch.
Verloop van het project
Doe voor een vlot verloop van uw onderzoeksproject een beroep op ons:
 • De voorbereiding: we stellen een projectgroep samen om de enquête op uw bedrijf af te stemmen
 • De enquête: voor de datacollectie krijgen uw medewerkers een e-mail of brief met een vragenlijst die ze invullen en terugbezorgen
 • De resultaten: wij verwerken, analyseren en interpreteren alle binnengekomen data in een gegevensbestand waaruit we uiteindelijk de belangrijkste statistieken zullen halen
 • Het actieplan: via workshops met het management en uw medewerkers doen we concrete aanbevelingen voor duurzame verbeteringsacties, gebaseerd op de resultaten van de enquête
Wilt u meer weten over onze verschillende surveys en metingen? Neem contact met ons op.
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

Het model risico-inventarisatie en -evaluatie van de psychosociale arbeidsbelasting is uw leidraad voor een efficiënt stressbeleid. De rode draad van dit model is ‘Psychosociaal welzijn’. U kunt dit concept meten aan de hand van vijf KPI’s (key perfomance indicatoren). Daarnaast bieden we u ook een analyse en een rapportering van deze vijf stressrisicogebieden aan.

Meer info
Survey: Tevredenheid

Via een survey gaan we na hoe tevreden uw medewerkers zijn met hun job. Daarbij gebruiken we een dubbele invalshoek: eerst onderzoeken we welke werk- en organisatiekenmerken de tevredenheid van uw medewerkers in goede of in slechte zin beïnvloeden. Daarna stellen we rechtstreekse vragen over hun tevredenheidsniveau. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen we u concrete en doelgerichte beleidsvoorstellen bieden.
 

Meer info
Survey: Engagement

Om het engagementniveau van uw medewerkers te peilen, onderzoeken we eerst welke werk- en organisatiekenmerken hun engagement in goede of in slechte zin beïnvloeden. Daarna stellen we rechtstreekse vragen over hun engagementniveau. Op basis van de zo verzamelde gegevens kunnen we u concrete en doelgerichte beleidsvoorstellen bieden.

Meer info