Menu
Metingen

Survey: Risico – Inventarisatie – Evaluatie

Een efficiënt psychosociaal beleid

Het model risico-inventarisatie en -evaluatie van de psychosociale arbeidsbelasting is uw leidraad voor een efficiënt psychosociaal beleid. De rode draad van dit model is ‘Psychosociaal welzijn’. U kunt dit concept meten aan de hand van vijf KPI’s (key perfomance indicatoren). Daarnaast bieden we u ook een analyse en een rapportering van deze vijf stressrisicogebieden aan.

Contacteer ons
Survey: Risico – Inventarisatie – Evaluatie
Waarom deze survey?
 • U krijgt zicht op het psychosociaal welzijn van uw medewerkers
 • U beschikt over waardevolle informatie waarmee u acties kunt bepalen
 • U werkt met verschillende partijen samen aan een integraal psychosociaal welzijnsbeleid
 • Via onze wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten en methodes profiteert u van de expertise van ons onderzoeksteam
 • Via onze tweejaarlijkse online enquête maken wij een representatieve benchmark op, zodat u uw eigen bedrijf kunt vergelijken met het gemiddelde
5 risico’s

Een grondige analyse van vijf risicogebieden:

 1. Arbeidsorganisatie: de werkprocedures, de beheersinstrumenten, de managementstijl en het algemeen bedrijfsbeleid van uw onderneming
 2. Arbeidsinhoud: alle aspecten die eigen zijn aan een bepaalde job.
 3. Arbeidsomstandigheden: de fysieke omgeving waarin uw medewerkers hun job uitvoeren.
 4. Arbeidsvoorwaarden: de voorwaarden waaraan uw medewerkers moeten voldoen om hun job uit te voeren.
 5. Arbeidsrelaties: de interpersoonlijke relaties waar uw medewerkers mee te maken hebben bij de uitvoering van hun job.
Verloop van het project

Doe voor een vlot verloop van uw onderzoeksproject een beroep op ons:

 • De voorbereiding: we stellen een projectgroep samen om de enquête op uw bedrijf af te stemmen
 • De enquête: voor de datacollectie krijgen uw medewerkers een e-mail of brief met een vragenlijst die ze invullen en terugbezorgen
 • De resultaten: wij verwerken, analyseren en interpreteren alle binnengekomen data in een gegevensbestand waaruit we uiteindelijk de belangrijkste statistieken zullen halen
 • Het actieplan: via workshops met het management en uw medewerkers doen we concrete aanbevelingen voor duurzame verbeteringsacties, gebaseerd op de resultaten van de enquête
Wilt u meer weten over onze verschillende surveys en metingen? Neem contact met ons op.
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Survey: Stress

Samen pakken we de oorzaken van stress in uw onderneming aan. Onze aanpak is tweeledig: eerst gaan we op zoek naar de stressfactoren en daarna peilen we naar het stressniveau bij uw medewerkers. Ons onderzoek is gebaseerd op drie concepten: stressoren, energiebronnen en spanningsklachten. Hierrond stellen we een vragenlijst samen die als basis zal dienen voor de strijd tegen stress.

Meer info
Survey: Tevredenheid

Via een survey gaan we na hoe tevreden uw medewerkers zijn met hun job. Daarbij gebruiken we een dubbele invalshoek: eerst onderzoeken we welke werk- en organisatiekenmerken de tevredenheid van uw medewerkers in goede of in slechte zin beïnvloeden. Daarna stellen we rechtstreekse vragen over hun tevredenheidsniveau. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen we u concrete en doelgerichte beleidsvoorstellen bieden.
 

Meer info
Survey: Engagement

Om het engagementniveau van uw medewerkers te peilen, onderzoeken we eerst welke werk- en organisatiekenmerken hun engagement in goede of in slechte zin beïnvloeden. Daarna stellen we rechtstreekse vragen over hun engagementniveau. Op basis van de zo verzamelde gegevens kunnen we u concrete en doelgerichte beleidsvoorstellen bieden.

Meer info