Menu
Metingen

Survey: Engagement

Hou het engagementniveau van uw medewerkers op peil

Om het engagementniveau van uw medewerkers te peilen, onderzoeken we eerst welke werk- en organisatiekenmerken hun engagement in goede of in slechte zin beïnvloeden. Daarna stellen we rechtstreekse vragen over hun engagementniveau. Op basis van de zo verzamelde gegevens kunnen we u concrete en doelgerichte beleidsvoorstellen bieden.

Contacteer ons
Survey: Engagement
Waarom deze survey?
 • U krijgt zicht op het engagement van uw medewerkers
 • U beschikt over waardevolle informatie waarmee u acties kunt bepalen
 • U werkt met verschillende partijen samen aan een integraal engagementbeleid
 • Via onze wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten en methodes profiteert u van de expertise van het Securex-onderzoeksteam
 • Via onze tweejaarlijkse online enquête maken wij een representatieve benchmark op, zodat u uw eigen bedrijf kunt vergelijken met het gemiddelde
Twee niveaus

Via een dubbele invalshoek kunnen we u concrete en doelgerichte beleidsvoorstellen aanreiken. Eerst onderzoeken we welke werk- en organisatiekenmerken het engagement van uw medewerkers in goede of in slechte zin beïnvloeden. Daarna stellen we rechtstreekse vragen over hun engagementniveau.

 1. Werk- en organisatiekenmerken: hoe beleeft uw medewerker zijn jobinhoud, zijn werkomgeving, de werkbelasting, de arbeidsvoorwaarden, de bedrijfswaarden, de collega’s, het teamwork, de werkintensiteit, de loopbaanmogelijkheden, …
 2. Hoe geëngageerd is uw medewerker? Daarvoor peilen we zowel naar de performance (Is hij gemotiveerd, betrokken, tevreden? Vindt hij zijn job zinvol? Doet hij het met plezier?) als naar de excellence (Maakt uw medewerker het bedrijf beter? Is hij ondernemend?)
Verloop van het project

Doe voor een vlot verloop van uw onderzoeksproject een beroep op ons:

 • De voorbereiding: we stellen een projectgroep samen om de enquête op uw bedrijf af te stemmen
 • De enquête: voor de datacollectie krijgen uw medewerkers een e-mail of brief met een vragenlijst die ze invullen en terugbezorgen
 • De resultaten: wij verwerken, analyseren en interpreteren alle binnengekomen data in een gegevensbestand waaruit we uiteindelijk de belangrijkste statistieken zullen halen
 • Het actieplan: via workshops met het management en uw medewerkers doen we concrete aanbevelingen voor duurzame verbeteringsacties, gebaseerd op de resultaten van de enquête
Wilt u meer weten over onze verschillende surveys en metingen? Neem contact met ons op.
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

Het model risico-inventarisatie en -evaluatie van de psychosociale arbeidsbelasting is uw leidraad voor een efficiënt stressbeleid. De rode draad van dit model is ‘Psychosociaal welzijn’. U kunt dit concept meten aan de hand van vijf KPI’s (key perfomance indicatoren). Daarnaast bieden we u ook een analyse en een rapportering van deze vijf stressrisicogebieden aan.

Meer info
Survey: Stress

Samen pakken we de oorzaken van stress in uw onderneming aan. Onze aanpak is tweeledig: eerst gaan we op zoek naar de stressfactoren en daarna peilen we naar het stressniveau bij uw medewerkers. Ons onderzoek is gebaseerd op drie concepten: stressoren, energiebronnen en spanningsklachten. Hierrond stellen we een vragenlijst samen die als basis zal dienen voor de strijd tegen stress.

Meer info
Survey: Duurzame inzetbaarheid

Eén van de vijf prioriteiten van elke manager is: duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers. Uw beste medewerkers voelen zich prima in hun vel en in hun job, doen hun job goed en zijn geëngageerd. Met het inzetbaarheidsmodel van Securex zorgt u ervoor dat zij langer aan de slag kunnen en ook willen blijven. 

Meer info