Menu
Talentmanagement

Surveys en metingen

Hoe duurzaam is de inzetbaarheid van uw medewerkers? Dat komt u te weten dankzij onze wetenschappelijk onderbouwde surveys. U kunt de tevredenheid, de motivatie, de inzetbaarheid en het stressgehalte van uw medewerkers jaarlijks of tweejaarlijks meten. Op basis van die informatie kunt u preventief handelen.

Contacteer ons
Surveys en metingen
Uw voordelen
  • Vragenlijst opgebouwd op basis van wetenschappelijk onderbouwd model
  • Resultaten met een duidelijke impact-analyse om snel uw prioriteiten te bepalen
  • Duidelijke rapportering met een aangepast actieplan
  • Vergelijking ten opzichte van de benchmark met white paper & focus report
  • Projectaanpak met begeleiding van a tot z en 1 vaste contactpersoon
Ontdek onze surveys en metingen
Risicoanalyse van psychosociale aspecten

Het welzijn van uw medewerkers is belangrijk. Bovendien verplicht de wet de werkgever een psychosociaal welzijnsbeleid te voeren. Het is aanbevolen om samen met de verschillende partijen (HR, interne preventiedienst, hiërarchische lijn,…) een integraal psychosociaal welzijnsbeleid op te stellen. Onze experten van Securex helpen u de risico’s alsook de verbeterpunten in kaart te brengen en een actieplan op te stellen.

Meer info
Stress

Samen pakken we de oorzaken van stress in uw onderneming aan. Onze aanpak is tweeledig: eerst gaan we op zoek naar de stressfactoren en daarna peilen we naar het stressniveau bij uw medewerkers. Ons onderzoek is gebaseerd op drie concepten: stressoren, energiebronnen en spanningsklachten. Hierrond stellen we een vragenlijst samen die als basis zal dienen voor de strijd tegen stress.

Meer info
Tevredenheid

Via een survey gaan we na hoe tevreden uw medewerkers zijn met hun job. Daarbij gebruiken we een dubbele invalshoek: eerst onderzoeken we welke werk- en organisatiekenmerken de tevredenheid van uw medewerkers in goede of in slechte zin beïnvloeden. Daarna stellen we rechtstreekse vragen over hun tevredenheidsniveau. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen we u concrete en doelgerichte beleidsvoorstellen bieden.
 

Meer info
Engagement

Om geëngageerde medewerkers te krijgen en te houden, kunt u een beroep doen op Securex. Weten wat deze mensen drijft, zal u helpen om andere medewerkers aan te trekken en uw bedrijf een boost te geven.

Meer info
Duurzame inzetbaarheid

De medewerkers die u het meest waardeert, langer bij u in dienst houden, daar gaat het om. Met het inzetbaarheidsmodel zorgt u ervoor dat zij langer bij u kunnen en willen werken.

Meer info
Wilt u meer weten over onze verschillende surveys en metingen? Neem contact met ons op