Login
Loopbaan en mobiliteit

Mobility Center

Continue begeleiding en advies interne mobiliteit

Wilt u vanwege interne veranderingen, een fusie of overname, een interne mobiliteitscel in uw organisatie opzetten? We helpen u. Eenmaal de mobiliteitscel is opgezet bepaalt u in welke mate u begeleiding en advies wenst in de uitrol van uw intern mobiliteitsplan.  

Contacteer ons
Mobility Center
Waarom een mobiliteitscel opzetten?
Voordelen voor u als werkgever:
 • U garandeert flexibiliteit en dynamiek in uw organisatie
 • U evoluereert mee met de snel veranderende wereld
 • U gaat proactief met uw medewerkers aan de slag
 • Waardevolle medewerkers behouden en blijvend motiveren
Voordelen voor uw medewerkers:
 • Ze krijgen nieuwe uitdagingen en ontwikkelingskansen
 • Ze versterkt hun kennis en expertise en breidt zijn intern netwerk uit
 • Ze kunnen langer werken omdat ze gemotiveerd aan de slag blijven
 • Zij voelen zich gelukkiger en vitaler, gewaardeerd en gerespecteerd
Ons aanbod

Securex kan via verschillende samenwerkingsformules uw beleid rond interne mobiliteit uitwerken zodat u vandaaruit verder kunt.   

 • We zetten een Mobility Center op voor u en ondersteunen uw coaches met opleidingen en intervisie. 
 • We zetten een Mobility Center voor u op en draaien er zelf actief in mee. Onze coaches begeleiden uw medewerkers doorheen het veranderingsproces.  
 • We combineren optie 1 en 2.  
Programma

Securex zet het projectmanagement van uw Mobility Center van a tot z op. Wij maken een grondige kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de situatie en bestuderen samen met uw directie en management, uw geplande veranderingen, uw personeelsplanningen en uw strategische doelstellingen. Vervolgens zetten we een mobiliteitscel op in lijn met uw intern mobiliteitsplan. Tot slot kunnen we een inplacement- through- en outplacementtraject uitrollen binnen het Mobility Center. Daarbij houden we altijd rekening met de wensen en noden van uw bedrijf.  

Een mobiliteitscel opzetten vraagt om veel expertise. Niet alleen op organisatorisch niveau, maar ook op persoonlijk vlak. Het is daarom cruciaal dat uw organisatie en medewerkers een uitgekiende begeleiding krijgen. Dat doen we via het geven van workshops en trainingen en het organiseren van coaching- en sensibilisatiesessies. Gedurende de volledige uitvoering en begeleiding evalueren we de situatie regelmatig en stellen uw actieplan zo nodig bij. 

Mobiliteitscel gecombineerd met in-, through- en outplacementbegeleiding 

Zodra we de structuur, rollen en verantwoordelijkheden in de mobiliteitscel hebben vastgelegd, kan de inplacement-throughplacementbegeleiding van start gaan. Is er voor bepaalde medewerkers binnen uw bedrijf geen toekomst, dan starten wij samen met hen een outplacementbegeleiding op.  

Wenst u meer te weten over onze oplossingen?
Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Interne mobiliteit (Inplacement)

Een medewerker die zijn functie niet meer wil of kan uitoefenen? Geef hem een nieuwe job in uw organisatie via interne mobiliteit. Op die manier garandeert u een interne dynamiek, behoudt u uw talenten en blijven uw medewerkers gemotiveerd en enthousiast.

Meer info
Outplacement

Wat outplacement precies is, hoe het werkt en waarom u het als werkgever best overweegt, leest u hier.

Meer info
Throughplacement

Een fusie of overname betekent grote veranderingen. Met throughplacement worden uw medewerkers begeleid naar een nieuwe arbeidssituatie. We leren hen positief omgaan met de veranderingen. Zo accepteren uw medewerkers hun nieuwe situatie, zien ze nieuwe mogelijkheden en grijpen ze ontwikkelingskansen.

Meer info