Login
Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam HR-beleid

Werk gericht aan duurzame inzetbaarheid

Wilt u uw medewerkers langer gemotiveerd aan het werk houden? Gebruik het duurzaam inzetbaarheidsmodel. Aan de hand van ons model ondersteunen wij u in uw duurzaam inzetbaarheidsbeleid. We helpen u om uw huidige situatie te analyseren en te evalueren, stellen een actieplan op en helpen u om dat plan te implementeren.

Contacteer ons
Duurzaam HR-beleid
Waarom kiezen voor het duurzame inzetbaarheidsmodel? 
 • U werkt aan een duurzaam HR-beleid
 • U krijgt een overzicht van de duurzame inzetbaarheid van uw organisatie in één globaal organisatierapport en extra rapporten naar keuze
 • U komt te weten hoever uw organisatie staat ten opzichte van de Belgische arbeidsmarkt
 • U ontdekt wat uw medewerkers denken over hun duurzame inzetbaarheid
 • U leert hoe uw medewerkers uw duurzame inzetbaarheidsbeleid ervaren
 • U ontvangt tot 60% subsidies via de werkbaarheidscheque. Wees er snel bij! Aanvraag moet voor 31/12 ingediend worden.
Aanpak
Securex kijkt graag verder dan de wettelijke verplichtingen. Wij zijn ervan overtuigd dat er pas verandering ontstaat op vlak van duurzame inzetbaarheid wanneer werknemers zelf langer kunnen en willen werken.

Deze visie ligt aan de basis van ons duurzaam inzetbaarheidsmodel waarin we ons toespitsen op de twee kernelementen van duurzame inzetbaarheid, namelijk ability en agility. Werken aan duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van de organisatie én de werknemer. Ons model kan dus zowel gebruikt worden vanuit het standpunt van de organisatie als vanuit het standpunt van het individu.
Gedeelde verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid ligt zowel bij uw organisatie als bij uw medewerkers. Ook zij zijn verantwoordelijk voor hun langere loopbaan.

Uw medewerkers
 • Zijn verantwoordelijk voor hun levensstijl en gezondheid
 • Worden verwacht zelf actief op zoek te gaan naar professionele activiteiten die voldoening geven en aansluiten bij hun vaardigheden en talenten
 • Nemen zelf  initiatief als zij in een professionele situatie belandt die niet langer past bij hun engagement en talent
Uw organisatie
 • Beseft dat vertrouwen en ondersteuning van leidinggevenden belangrijk zijn bij de aansturing van een team
 • Voert een beleid dat in lijn is met de bedrijfscultuur en uw medewerkers in toelaat om gezond, competent en geëngageerd te zijn en te blijven
Programma
Onze experts begeleiden uw organisatie in uw duurzame inzetbaarheidsbeleid en creëren draagvlak voor dat beleid bij uw medewerkers. Onze begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen. U kiest zelf voor welke onderdelen u onze hulp inroept.

Informatie en sensibilisering
U creëert draagvlak voor acties rond duurzame inzetbaarheid door informatie, voordelen en een schets van de huidige situatie te voorzien rond duurzame inzetbaarheid.

Analyse van data met betrekking tot duurzame inzetbaarheid
U bestudeert de indicatoren die u een inzicht geven over de duurzame inzetbaarheid in uw organisatie:
 • Absenteïsmecijfers
 • Aantal vormingsuren per medewerker
 • Leeftijdsgegevens
Visiebepaling
U ontdekt wat uw werkpunten zijn rond duurzame inzetbaarheid aan de hand van onze inzetbaarheidsscan.

Actieplan/opleidingstraject
U kiest verschillende acties om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren, aan de hand van uw behoeftes. Voorbeelden van acties zijn:
 
 • Flex- en telewerken
 • Werkgelegenheidsplan
 • Opleidingsparcours:
  • Physically fit
  • Mentally fit
  • Sustainable way of working
  • Omgaan met stress
Wenst u meer te weten over onze oplossingen? Neem contact met ons op
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Leadership Development track

Met de hedendaagse uitdagingen waarin verandering de enige constante lijkt, is leiderschap belangrijker dan ooit. Maar wat dat leiderschap inhoudt, is eveneens veranderd en voer voor discussie. Vast staat in ieder geval dat leiderschap zich gaandeweg en al doende ontwikkelt.

Meer info
Duurzame inzetbaarheidsscan

Meten is weten. De duurzame inzetbaarheidsscan helpt u gericht werken aan een duurzaam HR-beleid.

Meer info