Login
Sociaal verzekeringsfonds

Berekening en betaling van uw sociale bijdragen

Hoe wordt het bedrag bepaald?

Als zelfstandig ondernemer moet u sociale bijdragen betalen. Maar hoe wordt berekend hoeveel u exact moet betalen? Uw situatie als ondernemer heeft invloed op de berekening hiervan. Zo is onder andere uw sociaal statuut een bepalende factor net als uw inkomen.

Contacteer ons
Berekening en betaling van uw sociale bijdragen
Waarom betaalt u sociale bijdragen?

Door het betalen van uw sociale bijdragen maakt u als zelfstandige in hoofdberoep aanspraak op socialezekerheidsrechten zoals:

 • Kinderbijslag en geboortepremie
 • Uitkering bij ziekte of ongeval
 • Terugbetaling van medische kosten
 • Moederschapshulp (105 dienstencheques) en moederschapsuitkering
 • Rustpensioen, overlevingspensioen en overgangsuitkering
 • Overbruggingsrecht
 • Uitkering mantelzorg
Berekening van sociale bijdragen
De berekening van uw sociale bijdragen is deels gebaseerd op uw sociaal statuut. Voor startende ondernemers geldt een aangepaste regeling met wettelijk vastgestelde minimumbijdragen omdat uw inkomen nog niet gekend is. Nadien, ongeveer twee jaar later, geeft de fiscus uw inkomen door. Vanaf dat moment worden uw sociale bijdragen definitief berekend.
 
Bent u meewerkende echtgenoot of gepensioneerd in het ministatuut? Dan gelden er weer andere specifieke bijdragepercentages.
 
Sinds 2015 worden de sociale bijdragen voorlopig berekend op de inkomsten die u heeft als zelfstandige van de voorbije 3 jaar. Uitgangspunten bij deze berekening zijn onder meer:
 • Uw sociaal statuut (bijberoep of hoofdberoep)
 • Uw situatie (bijv. gepensioneerd, meewerkend echtgenoot of starter)
 • Uw netto belastbaar jaarinkomen (sociale bijdragen zijn beroepskost en dus volledig aftrekbaar)
 
Voor startende zelfstandigen geldt er een aangepaste regeling met wettelijke voorlopige minimumbijdragen. Deze voorlopige bijdragen zijn gebaseerd op een forfaitair geschat inkomen van € 14.042,57* voor de hoofdberoeper en op € 1.553,58* voor de bijberoeper.
*basisinkomen in 2021
 • Na twee jaar geeft de fiscus uw beroepsinkomen door aan het sociaal verzekeringsfonds
 • De sociale bijdragen worden dan definitief berekend
 • Het verschil tussen de voorlopige en de definitieve bijdragen wordt verrekend (regularisatie van de sociale bijdragen)
 • Verwacht u hogere inkomsten dan het forfaitair bepaalde bedrag? U kunt de sociale bijdragen laten aanpassen om te voorkomen dat u na 3 jaar een flink bedrag moet bijbetalen
Wanneer betaalt u sociale bijdragen?
 • Als zelfstandige betaalt u de sociale bijdragen per kwartaal
 • Uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal moeten de sociale bijdragen op de rekening staan van het sociaal verzekeringsfonds
Wilt u meer weten over de berekening en betaling van uw sociale bijdragen? Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Life@Ease

Life@Ease van Securex beschermt u bij ongeval, ziekte of overlijden en helpt u een aanvullend pensioen opbouwen. 

Meer info