Login
Starten als zelfstandige

Sociaal verzekeringsfonds

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, hoe werkt dat?

Aan de slag als zelfstandig ondernemer? Dan bent u verplicht om socialezekerheidsbijdragen te betalen. U doet dat via een Sociaal Verzekeringsfonds, dat de betaling van uw sociale bijdragen ontvangt en doorstort naar de overheid. Regel uw sociale bescherming en sluit u aan vóór u van start gaat met uw zaak.

Contacteer ons
Sociaal verzekeringsfonds
Via uw sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen heeft u recht op:
  • Sociale bijdragen dienen om uw sociale rechten (zoals pensioen en uitkering bij ziekte) op te bouwen.
  • Iedere zelfstandige betaalt elk kwartaal een sociale bijdrage.
  • De bijdragen worden berekend op basis van uw inkomen.
  • Sociale bijdragen betaalt u via een verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, zoals dat van Securex.
Wat doet een fonds?

Wat doet een sociaal verzekeringsfonds?

Een sociaal verzekeringsfonds regelt de sociale zekerheid voor u als zelfstandige. Het fonds stort uw kwartaalbijdragen door naar de overheid en geeft bijkomend advies doorheen uw volledige traject als ondernemer. Zo bent u zeker van de beste ondersteuning en bent u er zeker van dat u het maximum haalt uit uw sociale rechten.

Wanneer u aansluiten

Wanneer aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

De aansluiting gebeurt voor de start van uw activiteiten in uw nieuwe onderneming. Of u nu aan de slag gaat met een eenmanszaak of een vennootschap opricht: u bent verplicht om met een sociaal verzekeringsfonds in zee te gaan voor de administratie en afhandeling van uw sociale bijdragen.

Startersgids [Ebook]

Krijg een klare kijk op alle stappen die u moet doorlopen dankzij onze gratis gids

Download uw startersgids
Verplicht voor

Wie moet zich aansluiten?

Elke zelfstandige (zowel in hoofd- als in bijberoep) is verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dezelfde verplichting geldt ook voor meewerkende echtgenoten of echtgenotes, helpers en werkende vennoten.

Er bestaan wel uitzonderingen op die regel. De volgende beroepsgroepen en categorieën zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds:

  • Journalisten en perscorrespondenten
  • Personen met een mandaat bij een overheidsinstantie, beroepsorganisatie of vakbond
  • Iemand met een onbetaald mandaat bij een vennootschap

Heeft u hierover nog vragen? Stel ze aan ons en we bezorgen u een antwoord. Zo weet u helemaal zeker of u zich moet aansluiten of niet.

Goed starten

Op welke voordelen kunt u rekenen?

Wat gebeurt er precies na uw aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en de start van uw zaak? In de eerste plaats is het tijd om te ondernemen natuurlijk!

Daarnaast betaalt u via het sociaal verzekeringsfonds elk kwartaal sociale bijdragen.

In ruil daarvoor kunt u rekenen op uw sociale rechten, net zoals werknemers in loondienst die krijgen. Startende ondernemers komen trouwens in aanmerking voor een aangepaste wettelijke minimumbijdrage.

Aansluiten

Sluit u aan bij Securex

Concrete plannen voor uw eigen zaak? Maak het uzelf gemakkelijk en sluit meteen aan bij het Sociaal Verzekeringsfonds van Securex.

Heeft u nog vragen omtrent de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds van Securex? Neem contact op
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen betalen sociale bijdragen om hun sociale rechten, zoals uitkering bij ziekte en pensioen, te verzekeren.

Meer info
Voorwaarden eigen zaak

U wilt starten met een eigen zaak? Mooi. Zorg er wel voor dat u voldoet aan alle voorwaarden om te mogen starten. Welke leest u hier.

Meer info
Verzekeringen & Pensioen

Als zelfstandige of bedrijfsleider loopt u onvermijdelijk bepaalde risico’s. Wij bieden u tal van dekkingen en verzekeringsoplossingen aan om de tegenslagen in uw leven als ondernemer het hoofd te bieden.

Meer info