Login
Service Contact Lex4You
Login

Sociale bijdragen voor zelfstandigen

Waarom betalen zelfstandige ondernemers sociale bijdragen?

Wie zich inschrijft als zelfstandige, is net zoals werknemers verplicht om sociale bijdragen te betalen. Die verzekeren u als ondernemer tegen ziekte en zorgen ervoor dat u pensioenrechten opbouwt. Hoe gaat dat precies in zijn werk en waar gaan uw sociale bijdragen naartoe? Een overzicht.
Van plan een eigen zaak te starten?

Sluit u aan Contacteer ons

Sociale bijdragen in een notendop:

 • Sociale bijdragen dienen om uw sociale rechten (zoals pensioen en uitkering bij ziekte) te verzekeren
 • Iedereen met een eenmanszaak of vennootschap betaalt elk kwartaal een sociale bijdrage
 • Bijdragen worden berekend op basis van uw inkomen
 • Betaling van sociale bijdragen doet u via een verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Waarom betaalt u sociale bijdragen?

Iedereen die werkt, draagt in België mee bij aan de sociale zekerheid. Als zelfstandig ondernemer betaalt u daarvoor sociale bijdragen, net zoals een werknemer in loondienst.

Het belangrijkste wat u daarvoor in ruil krijgt, zijn een heleboel sociale rechten zoals:

 • Gezinsbijslag (inclusief geboortepremie en kinderbijslag)
 • Pensioen
 • Terugbetaling van medische verzorging
 • Uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Uitkering bij faillissement


Hoe werken de sociale bijdragen?

Zelfstandigen betalen hun sociale bijdragen elke drie maanden aan hun sociaal verzekeringsfonds, dat het bedrag op zijn beurt door stort aan de overheid.Een eenvoudig principe, dat u verzekert van de juiste opvolging en een correcte berekening door een partner die aan uw kant staat en met u meedenkt.

Ontdek de berekening en hoeveel u betaalt

Wie betaalt sociale bijdragen?

Iedereen die als zelfstandig ondernemer aan de slag is, betaalt in principe sociale bijdragen. Dat geldt zowel voor eigenaars van een eenmanszaak als bedrijfsleiders van een vennootschap. Ook meewerkende echtgenoten of echtgenotes en helpers dragen bij, net zoals starters in bijberoep. De berekening van uw sociale bijdragen hangt af van uw statuut.

Ontdek hoe uw sociale bijdragen worden berekend

Wie moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Iedereen die een eigen zaak opstart, moet zich aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds van zijn of haar keuze. Dat geldt zowel voor individuele ondernemers met een eenmanszaak als voor oprichters van een vennootschap.


Eigenaars van een eenmanszaak

Zelfstandigen met een eenmanszaak kunnen eenvoudig aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De aansluiting moet gebeuren vóór de officiële opstart als zelfstandige. Uw sociaal verzekeringsfonds helpt u vervolgens bij het berekenen van de voorlopige bijdragen die u zult moeten betalen om in aanmerking te komen voor uw sociale rechten.


Zaakvoerders van een vennootschap

Hebt u een vennootschap, dan betaalt u een zogeheten vennootschapsbijdrage. Het achterliggende principe is hetzelfde als dat van de sociale bijdragen voor ondernemers met een eenmanszaak. Bent u gemachtigd als mandataris of werkende vennoot in een vennootschap, dan bent u aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen door uw vennootschap.

Meer weten via onze gratis webinars

Helpers

Iemand die u helpt of vervangt in uw eenmanszaak, wordt door de sociale zekerheid beschouwd als een zelfstandig helper. Hij of zij moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vanaf 1 januari van het jaar waarin de helper 20 jaar wordt, of als de helper voor die leeftijd al getrouwd is. Bepaalde categorieën helpers zijn vrijgesteld van de betaling van sociale bijdragen.

Het gaat om:

 • Helpers die u minder dan 90 dagen per jaar bijstaan in uw zaak
 • Helpers die niet op regelmatige basis hulp bieden
 • Studenten die nog recht hebben op kinderbijslag

Meewerkende echtgenoten of echtgenotes

Ook meewerkende echtgenoten moeten zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bijdragen betalen. Dat gebeurt volgens het zogeheten maxistatuut, dat hen volwaardige sociale rechten geeft. Enkel als uw meewerkende echtgenoot of echtgenote geboren is vóór 1 januari 1956 kan hij of zij opteren voor een beperkt sociaal statuut dat enkel recht geeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Sociale bijdragen berekenen

De berekening van uw sociale bijdragen gebeurt als zelfstandige op basis van uw inkomsten. De fiscus kijkt daarbij naar uw inkomen van het huidige boekjaar. Zolang uw definitieve beroepsinkomsten niet gekend zijn, zal uw sociaal verzekeringsfonds voorlopige bijdragen berekenen. Daarvoor wordt er gekeken naar uw geïndexeerde beroepsinkomen van drie jaar geleden. Ook andere factoren spelen een rol bij de berekening van uw persoonlijke sociale bijdragen:

 • Uw statuut. Gepensioneerden of meewerkende echtgenoten vallen onder een aparte regeling.
 • Uw status als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep. Zelfstandigen in bijberoep betalen namelijk minder sociale bijdragen.

Sociale bijdragen voor starters

Als u net start met een eigen zaak, dan is uw inkomen nog onzeker en geldt er een aangepaste regeling voor de betaling van uw sociale bijdragen. U betaalt dan een wettelijke minimumbijdrage, die als een voorlopige sociale bijdrage wordt beschouwd. Voor die berekening gaat uw sociaal verzekeringsfonds uit van een vast (forfaitair) jaarinkomen van € 16.409,20.

Na twee jaar deelt de belastingadministratie uw beroepsinkomen mee aan het sociaal verzekeringsfonds. Op dat moment kunnen uw definitieve sociale bijdragen worden berekend. Te veel betaald? Dan krijgt u het verschil uiteraard teruggestort. Is uw inkomen hoger dan de berekeningsbasis? Dan betaalt u het bijkomende bedrag.

U kunt het bedrag van uw voorlopige sociale bijdragen trouwens laten aanpassen aan uw verwachte inkomen. Zo vermijdt u later onaangename verrassingen in de vorm van een hoge afrekening.

Wanneer betaalt u de sociale bijdragen?

U betaalt uw socialezekerheidsbijdragen elk kwartaal aan uw sociaal verzekeringsfonds. Aan het begin van elk kwartaal bezorgt het sociaal verzekeringsfonds u een afrekening, gebaseerd op uw voorlopige berekening. Als ondernemer hebt u tot het einde van het lopende kwartaal de tijd om het volledige bedrag over te schrijven naar de rekening van uw sociaal verzekeringsfonds. De fiscale kwartalen beginnen elk jaar op respectievelijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Als u de sociale bijdragen niet op tijd betaalt, dan is elk sociaal verzekeringsfonds wettelijk verplicht om een bijkomend tarief van 3% aan te rekenen bij het aflopen van elk kwartaal. Als u aan het einde van het kalenderjaar in kwestie de kwartaalbijdrage niet hebt betaald, dan komt daar nog een toeslag van 7% bovenop.

Uitstel van betaling voor ondernemers in moeilijkheden

Kunt u wegens omstandigheden uw sociale bijdragen niet betalen? Dan neemt best zo snel mogelijk contact op met uw sociaal verzekeringsfonds. Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende oplossingen mogelijk.


Verminderde bijdrage

Als ondernemer is uw inkomen vaak wisselvallig. Aangezien sociale bijdragen voor starters berekend worden op het inkomen van drie jaar eerder, kan het gebeuren dat u als zelfstandige te veel voorlopige sociale bijdragen betaalt - bijvoorbeeld wanneer uw inkomen terugvalt. Een verminderde bijdrage kan dus soelaas bieden.


Minnelijk afbetalingsplan

In samenspraak met de RSZ kunt u proberen om uw schuld gespreid in te lossen met een afbetalingsplan. Ook in dit geval is uw sociaal verzekeringsfonds uw eerste hulplijn. Het kan u helpen om een gestructureerd en realistisch afbetalingsplan aan te vragen.


Vrijstelling van bijdragen

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw sociale bijdragen worden kwijtgescholden. Denk maar in geval van onverwachte ernstige ziekte, brand in uw bedrijf, of een economische crisissituatie. Uw sociaal verzekeringsfonds helpt u bij het opstellen van uw dossier en de indiening ervan bij de RSZ.

Sociale bijdragen zijn aftrekbaar

De fiscus beschouwt de sociale bijdragen die u persoonlijk betaalt als een beroepskost. Dat wil zeggen dat ze volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Uw sociale bijdragen worden berekend op uw netto belastbaar jaarinkomen. Dat is het bruto jaarinkomen als zelfstandige min beroepskosten, maar voor belastingheffing.

Belangrijke punten

 • Uw sociale bijdragen worden berekend over uw netto belastbaar jaarinkomen.
 • Sociale bijdragen zijn als beroepskost volledig fiscaal aftrekbaar.
 • Als zelfstandige betaalt u uw sociale bijdragen elk kwartaal.

Hoe aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Elke zelfstandige sluit zich vóór de officiële opstart van zijn of haar onderneming verplicht aan bij een sociaal verzekeringsfonds, dat de brug vormt tussen u en de overheid voor de administratieve afhandeling van uw kwartaalbijdragen. In ruil krijgt u de sociale bescherming waar u recht op hebt en bijkomend advies doorheen elke stap op uw reis als ondernemer.

Sociaal Verzekeringsfonds van Securex
Vertrouw op het Sociaal Verzekeringsfonds van Securex

Dit zou u ook kunnen interesseren: