Menu
Psychosociaal welzijn

Vecht tegen verslavingen aan tabak, alcohol en drugs in uw onderneming

Stel een actieplan op met onze experten

Tabak, alcohol en drugs vormen een gevaar voor zowel de gezondheid van uw medewerkers als voor hun productiviteit. Securex helpt u daarom een preventiebeleid tegen overmatig gebruik van deze producten te ontwikkelen. Samen met onze experten bepaalt u welke maatregelen nodig zijn om het gebruik hiervan bij uw werknemers te verminderen.

Neem contact met ons op
Vecht tegen verslavingen aan tabak, alcohol en drugs in uw onderneming
Waarom zou u actie ondernemen tegen verslavingen op het werk?
  • U verhoogt de productiviteit van uw medewerkers door overmatig gebruik te elimineren
  • U vermindert het absenteïsme en de arbeidsongevallen evenals de directe en indirecte kosten die hieraan zijn verbonden
  • U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen als werkgever door een cultuur van gezond werkgedrag te implementeren
Onze aanpak
Op het vlak van alcohol- en drugspreventie helpen we u met het nemen van structurele maatregelen gebaseerd op vier pijlers: duidelijke regelgeving en strenge procedures, preventieve training en hulpverlening bij werknemers met problemen. Deze aanpak garandeert een duurzame verbetering van het gedrag van uw werknemers.
 
Met onze hulp ontwikkelt u eveneens een rookstopbeleid. Wij bestuderen het gedrag van uw werknemers en schrijven op basis daarvan een beleid dat rekening houdt met de situatie van uw bedrijf. Vervolgens begeleiden we in groepsvorm de personen die duurzaam willen stoppen met roken.
Wilt u een beleid ontwikkelen om verslavingen binnen uw bedrijf te verminderen? Neem contact met ons op
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Strijd tegen grensoverschrijdend gedrag en geweld op het werk

Grensoverschrijdend gedrag verzwakt de productiviteit van uw werknemers en verhoogt het absenteïsme binnen uw bedrijf. Onze specialisten helpen u bij het bestrijden van het verschijnsel grensoverschrijdend gedrag

Meer info
Begeleiding na een traumatische gebeurtenis

Met het “Employee Assistance Program” kunt u uw werknemers ondersteunen bij het overwinnen van posttraumatische stress of een andere lastige ervaring.

Meer info
Risicoanalyse van psychosociale aspecten

Het welzijn van uw medewerkers is belangrijk. Bovendien verplicht de wet de werkgever een psychosociaal welzijnsbeleid te voeren. Het is aanbevolen om samen met de verschillende partijen (HR, interne preventiedienst, hiërarchische lijn,…) een integraal psychosociaal welzijnsbeleid op te stellen. Onze experten van Securex helpen u de risico’s alsook de verbeterpunten in kaart te brengen en een actieplan op te stellen.

Meer info