Menu
Absenteïsme op het werk

De telefonische opvolging bij korte afwezigheid

Heeft u te maken met herhaaldelijke afwezigheid binnen uw bedrijf? Geef een duidelijk signaal naar kort afwezige medewerkers en toon dat u zich inzet om het kort absenteïsme in de organisatie structureel te beperken.
Laat een gezondheidsprofiel van Securex uw medewerker telefonisch opvolgen om een helder en breed zicht te krijgen op de achterliggende oorzaken van de afwezigheid.

 

Neem contact met ons op
De telefonische opvolging bij korte afwezigheid
Waarom zou u kiezen voor de telefonische opvolging van Securex?
Uw voordelen als werkgever
 • Verlaging van uw kosten
 • Een individueel actieplan opstellen
 • Afname van absenteïsme
 • Behoud van kennis en ervaring binnen uw organisatie
 • Verhoging van de productiviteit
 • Een positief signaal naar uw werknemers
 • Een sterker imago van u als werkgever
De voordelen voor uw werknemers
 • Het contact met de werkplek behouden
 • Aandacht en betrokkenheid (tijdens de afwezigheid) bij het werk
 • Werk bij wijze van geneesmiddel (bijv. een sociaal isolement)
 • Aangepaste professionele ondersteuning
Procedure
De telefonische opvolging is een aanpak waarbij de werknemer, in alle vertrouwen, wordt opgebeld om te vragen naar de motieven voor zijn afwezigheid en om gezamenlijk een permanente oplossing te vinden.
 
De gezondheidsspecialist:
 • belt, motiveert en informeert de medewerker
 • luistert naar zijn problemen
 • identificeert de oorzaken waardoor de werknemer zijn werk niet hervat
 • documenteert de problemen die verband houden met het werk
 • besteedt aandacht aan de medische klachten die de werknemer aankaart
 • verwijst eventueel ook naar de arbeidsgeneesheer, de HR-verantwoordelijke...
 
De gezondheidsspecialist kan u ook helpen met uw aanwezigheidsbeleid en het contact onderhouden tussen de afwezige werknemer en zijn organisatie, zelfs als deze niet de arbeidsarts vervangt.
 
Waarom zou u investeren in een aanwezigheidsbeleid?
 
Een aantal ondernemingen werkt al met een duurzaam beleid tegen absenteïsme, in combinatie met een beleid voor werkhervatting met Securex. Hun bedrijven hebben 62% van de werknemers die voor 3 of 6 maanden afwezig waren weer op de rails gekregen. Ze werken nu weer fulltime, tijdelijk parttime en/of ze verrichten aangepast werk.
 
Binnen de ondernemingen die geen maatregelen hebben getroffen, heeft slechts 50% binnen diezelfde periode het werk hervat. Dit percentage is nog lager na 12 maanden afwezigheid (minder dan 20%) en na 24 maanden afwezigheid (minder dan 10%).
Bereken de kost van verzuim in uw onderneming
Hoeveel kost ziekteverzuim aan uw bedrijf?
Gebruik onze simulatietool - Absenteïsme kost
Wilt u het absenteïsme binnen uw bedrijf verminderen middels een telefonische opvolging? Neem contact met ons op of bekijk onze brochure over de telefonische opvolging van absenteïsme.
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Opleidingen: Verzuimbeleid

Wat zijn de ingrediënten van een goed beleid rond absenteïsme... en welke zijn de nodige vaardigheden die een manager moet hebben om het contact met zijn afwezige werknemers te houden? Volg onze opleidingen om meer te leren. 
 

Programma
Individuele coaching voor ondernemers

Het absenteïsme kan de goede functionering van uw bedrijf afremmen. Naast de interne procedures die u zelf kunt invoeren, kan een constructief gesprek met uw afwezige werknemers ook bijdragen aan het tegengaan van dit verschijnsel.

Meer info
Medische controle

Met onze medische controles komt u erachter wanneer iemand onterecht afwezig is, wat de achterliggende oorzaken van kort absenteïsme zijn en hoe u snel en efficiënt een einde maakt aan dit verschijnsel.

Meer info