Menu
HR & Payroll

Coronavirus: tijdelijke werkloosheid

Alles wat u moet weten over de versoepeling van de regelgeving

Het merendeel van de Belgische ondernemingen wordt vandaag de dag rechtstreeks geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. Omwille van de impact van deze crisis heeft de RVA nu besloten om de regelgeving inzake de aanvraag van tijdelijke werkloosheid te versoepelen. Alle werkgevers die hinder ondervinden van het coronavirus, kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Bovendien moeten zij ook geen aanvraag meer indienen. Lees hier wat dit voor u betekent.
 

Contacteer ons
Coronavirus: tijdelijke werkloosheid
Een antwoord op al uw vragen over tijdelijke werkloosheid
Versoepeling regelgeving

Versoepeling van de regelgeving: wat verandert er precies?

Omwille van de omvang van de impact van de coronaciris, heeft de RVA beslist dat alle werkloosheid die direct of indirect te maken heeft met het coronavirus vanaf 13.03.2020 aanvaard wordt als werkloosheid wegens overmacht. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen ondernemingen die recht hadden op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en ondernemingen die beroep konden doen op economische werkloosheid. 

Een tweede belangrijke wijziging is dat er geen aanvraag meer moet worden ingediend. Lees hieronder hoe dit praktisch in zijn werk gaat.
 
Dit besluit is van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 13 maart 2020 tot 30 juni 2020. 

Praktisch

Wat moet ik als werkgever nog doen? (enkel voor Securex-klanten)

Het enige wat u als werkgever moet doen is in de prestatiestaten of in onze tools de dagen werkloosheid aangeven vanaf 13 maart 2020. Dit doet u aan de hand van de volgende codes*:

1. Werkloosheid overmacht crisissituaties (reeds toegevoegd aan uw favoriete codes) 
= kalendercode WOT (voor Nederlandse dossiers) of CFT (voor Franstalige & Duitstalige dossiers). * 


2. Ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid 
= kalendercode ZEW (Nederlandse dossiers) of MCE (Franse en Duitse)

Ziekte tijdens dagen van werkloosheid wordt betaald door het ziekenfonds  

3. Thuiswerk dagen waarvoor u geen verplaatsingsvergoeding wilt laten berekenen 
=  kalendercode TW ​(Nederlandse dosiers), TM (Franse) of WH (Duitse)

*Deze codes gelden enkel voor klanten van Securex. Indien u aangesloten bent bij een ander sociaal secretariaat zijn er waarschijnlijk andere codes van toepassing.

Alle andere verplichtingen, zoals een verplichte aanvraag wegens overmacht indienen, C3.2A afleveren en het gebruiken van het validatieboek, vallen weg!

Belangrijk! In het belang van uw werknemer vragen wij u om zo snel mogelijk uw prestatiestaten door te sturen. Concreet betekent dit:

  • dat bedrijven die collectief gesloten zijn nu reeds hun prestaties doorsturen.
  • dat bedrijven waar nog gewerkt wordt (en die ook te maken hebben met werkloosheid wegens corona) hun prestaties zo snel mogelijk doorsturen aan het eind/begin van de maand.
  • dat als u uw aanvraag al heeft gedaan, u in de prestatiekalenders die u ons doorstuurt ook de code “WOT” aangeeft voor de dagen waarop uw werknemers tijdelijk werkloos waren. Met de aanvraag die u heeft ingediend voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, zal de RVA geen rekening houden.

Hoe sneller wij de informatie van u ontvangen, hoe sneller de RVA het dossier van uw werknemers in orde kan brengen.

Aanvragen vóór 13/03

Wat met aanvragen ingediend vóór 13 maart 2020?

Enkele bedrijven hadden reeds voor 13 maart 2020 een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid ingediend. In dat geval doet u het volgende:

  • Bedrijven die reeds voor 13 maart beroep deden op werkloosheid wegens overmacht, duiden ook die dagen aan met de code “WOT” (NL) of “CFT” (FR/Duits)
  • Bedrijven die reeds voor 13 maart 2020 beroep deden op economische werkloosheid wegens corona, duiden die dagen aan met:
                  -voor arbeiders: EWC (NL), CEC (FR) of WAC (Duits)

                  -voor bedienden: EWB (NL), CEE (FR) of WAA (Duits)

Werkloosheidsuitkering werknemer

Wat moet mijn werknemer doen om zijn werkloosheidsuitkering te krijgen?

Uw werknemer moet enkel een C3.2 voor werknemers invullen en dit afleveren aan zijn vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). 
  • Indien uw werknemer lid is van een vakbond, zal zijn/haar werkloosheidsuitkering dan betaald worden door de vakbond.
  • Is uw werknemer niet aangesloten bij de vakbond? Dan kan hij/zij contact opnemen met de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). De Hulpkas zal dan instaan voor de betaling. De Hulpkas zal dan instaan voor de betaling.
Heeft u nog vragen over tijdelijke werkloosheid? Neem contact met ons op
Meer info over het coronavirus? Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ!
FAQ Ondernemers

Securex staat u bij met raad en daad en verzamelde een antwoord op enkele vragen die van belang kunnen zijn voor u en uw onderneming.

Meer info
FAQ Werkgevers

Securex informeert u graag over uw rechten, plichten en over de gepaste maatregelen die u dient te nemen.
 

Meer info
FAQ Preventie

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het van cruciaal belang om in te zetten op preventie en bescherming. Securex informeert u over hoe u dit kunt aanpakken. 

Meer info