Menu
Sociale verkiezingen 2020

Verkiesbare overlegorganen bij sociale verkiezingen

Elke vier jaar organiseren bedrijven met minimaal vijftig werknemers sociale verkiezingen binnen hun organisatie. Het doel? Overlegorganen verkiezen die een constructief sociaal overleg garanderen tussen werkgevers en werknemers.

Die overlegorganen zijn de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Ontdek hoe wij u kunnen helpen
Verkiesbare overlegorganen bij sociale verkiezingen
Zoekt u uw weg door een wirwar van overlegorganen? Op deze pagina verneemt u alles over de:
  • Verkiesbare overlegorganen
  • Toegevoegde waarde van overlegorganen
  • Werking van overlegorganen binnen uw organisatie
Wat is een Ondernemingsraad?

Telt uw onderneming meer dan 100 werknemers? Dan verkiezen ze elke vier jaar hun Ondernemingsraad. Een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersafgevaardigden. Hun 4 opdrachten?

1. Informatie delen

De Ondernemingsraad deelt economische, financiële en sociale bedrijfsinformatie met uw werknemers, maar houdt daarbij ook rekening met de bedrijfsbelangen.

2. Adviseren

Voert u organisatorische wijzigingen door met werknemersimpact? Dan vraagt u eerst het advies van de Ondernemingsraad.

3. Beslissen

Stelt u een nieuw arbeidsreglement op of legt u vervangfeestdagen vast? Dan stelt u die stappen eerst voor aan de Ondernemingsraad die mee beslist.

4. Controleren

De raad gaat na of uw onderneming de arbeidswetgeving respecteert en de sociale bescherming van uw medewerkers garandeert.

De zaakvoerder van uw onderneming of zijn plaatsvervanger zetelt als voorzitter van de Ondernemingsraad. De secretaris, een lid van de personeelsafvaardiging, staat hem bij.

Wat is het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk?

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk is een overlegorgaan voor ondernemingen met meer dan 50 werknemers. Werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers zetelen er samen in. Dit zijn de 4 opdrachten van het comité:

1. Adviseren

Raad geven over het welzijnsbeleid, het preventieplan en het jaarlijkse actieplan. Voor sommige zaken moet het comité toestemming geven.

2. Initiatief nemen

Voorstellen doen om het welzijn van uw werknemers te verbeteren.

3. Klachten behandelen

Klagen werknemers over werkomstandigheden die hun welzijn beïnvloeden? Dan volgt het comité de klachten op.

4. Informatie delen

Telt uw bedrijf 50 tot 99 werknemers? Dan heeft het geen Ondernemingsraad. In dat geval krijgt het comité de financiële en sociale informatie van uw onderneming.

Hulp nodig bij de organisatie van uw sociale verkiezingen? Ontdek hier onze packages!Of grasduin in onze FAQ’s
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Organisatie sociale verkiezingen 2020

De organisatie van sociale verkiezingen is afhankelijk van het aantal werknemers. Dit heeft ook een invloed op het type overlegorganen. Ontdek wat u moet doen.

Meer info
Telling personeelsleden voor sociale verkiezingen

Of uw onderneming sociale verkiezingen moet organiseren, hangt af van het aantal werknemers. Daarvoor is een personeelstelling nodig. Ontdek hoe u dat doet.

Meer info
Wie zijn uw kandidaten voor de sociale verkiezingen?

Geen sociale verkiezingen zonder kandidaten. Tal van personeelsleden staan klaar om lid te worden van de werknemersafvaardiging in de Ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Meer info