Menu
Sociale verkiezingen 2020

Alles over ontslagbescherming bij sociale verkiezingen

Iedere medewerker die zich kandidaat stelt voor de sociale verkiezingen geniet ontslagbescherming. Die bescherming geldt ook als hij niet wordt verkozen in de Ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Ontdek hoe wij u kunnen helpen
Alles over ontslagbescherming bij sociale verkiezingen
Op deze pagina ontdekt u de antwoorden op deze vragen
  • Hoe lang loopt de ontslagbeschermingsperiode?
  • Wat is verborgen bescherming?
  • Wanneer mag u een beschermde werknemer ontslaan?
  • Wat met re-integratie en weigering ervan door u als werkgever?
  • Wat zijn de forfaitaire en variabele vergoeding?
Duur van de ontslagbescherming

De ontslagbeschermingsperiode voor uw kandidaten loopt vanaf de dertigste dag voor de datum waarop u het bericht uithangt met de verkiezingsdatum: dag X - 30. De beschermingsperiode stopt vier jaar later bij de vernieuwing van de ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Dat geldt ook voor uw niet-verkozen kandidaten.

Zijn er in uw organisatie medewerkers die bij minstens twee verkiezingen niet verkozen raakten? Dan eindigt hun ontslagbescherming twee jaar na de officiële bekendmaking van de tweede verkiezing.

Verborgen bescherming

De verborgen beschermingsperiode is de tijd tussen het begin van de ontslagbeschermingsperiode en de bekendmaking van de kandidatenlijst: dag X - 30 tot dag X + 35.

Gedurende die 65 dagen zijn al uw werknemers tegen ontslag beschermd. Logisch, want tot de kandidatenlijsten officieel bekend zijn, mogen al uw werknemers zich kandidaat stellen. En rekenen ze dus op ontslagbescherming.

Ontslag beschermde werknemers

In deze twee gevallen mag u beschermde werknemers ontslaan:

  • De arbeidsrechtbank stelt een ernstige ontslagreden vast.
  • Het paritair comité erkent vooraf economische of technische ontslagredenen.

Hou er rekening mee dat u sancties riskeert als u een beschermde werknemer om een andere reden ontslaat. De medewerker in kwestie kan dan eisen dat u hem opnieuw aanneemt.

Re-integratie beschermde werknemer

Neemt u een ontslagen werknemer opnieuw in dienst? Dan betaalt u behalve het loonverlies van de werknemer ook patronale en persoonlijke loonbijdragen aan de sociale zekerheid. U staat dus maar beter stevig in uw schoenen als u een beschermde werknemer de deur wijst.

Wat bij weigering re-integratie?

Neemt u een ontslagen werknemer niet opnieuw in dienst? Bijvoorbeeld nadat de arbeidsrechtbank vaststelde dat uw werknemer de ernstige fout die u hem aanwrijft niet maakte? Dan bent u verplicht om hem een beschermingsvergoeding te betalen: een vaste vergoeding en een variabele toelage die schommelt tussen twee en acht jaar loon.

Begaat u een ernstige fout waardoor een werknemer zijn arbeidsovereenkomst verbreekt? Ook dan bent u hem die vergoeding verschuldigd.

Forfaitaire vergoeding

De forfaitaire vergoeding die u een ontslagen beschermde werknemer moet betalen, is gelijk aan:

  • Twee jaar brutoloon bij minder dan 10 jaar anciënniteit
  • Drie jaar brutoloon bij anciënniteit tussen 10 en 20 jaar
  • Vier jaar brutoloon bij meer dan 20 jaar anciënniteit

Eist uw ontslagen werknemer niet om opnieuw in dienst te komen? Ook dan bent u hem de forfaitaire vergoeding verschuldigd.

Variabele vergoeding

De variabele vergoeding is het loon waarop uw ontslagen beschermde werknemer recht zou hebben als hij in dienst was gebleven.

Eist uw ontslagen werknemer niet om opnieuw in dienst te komen? Ook dan bent u hem de variabele vergoeding verschuldigd.

Hulp nodig bij de organisatie van uw sociale verkiezingen? Ontdek onze packages!Of grasduin in onze FAQ's
Organisatie sociale verkiezingen 2020

De organisatie van sociale verkiezingen is afhankelijk van het aantal werknemers. Dit heeft ook een invloed op het type overlegorganen. Ontdek wat u moet doen.

Meer info
Uw bedrijfsstructuur onder de loep

Wilt u sociale verkiezingen correct organiseren? Dan mag uw bedrijfsstructuur geen geheimen voor u kennen. Juridische entiteiten, technische bedrijfseenheden? Ontdek waarvoor ze staan en wat ze voor uw onderneming betekenen.

Meer info
Wie zijn uw kandidaten voor de sociale verkiezingen?

Geen sociale verkiezingen zonder kandidaten. Tal van personeelsleden staan klaar om lid te worden van de werknemersafvaardiging in de Ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Meer info