Menu
Sociale verkiezingen 2020

Wie zijn uw kandidaten voor de sociale verkiezingen?

Geen sociale verkiezingen zonder kandidaten. Tal van personeelsleden staan klaar om lid te worden van de werknemersafvaardiging in de Ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Iedere werknemer mag zijn kans wagen, maar aan welke voorwaarden moet hij voldoen?

Ontdek hoe wij u kunnen helpen
Wie zijn uw kandidaten voor de sociale verkiezingen?
Op zoek naar antwoorden op deze vragen?
 • Wanneer mag een medewerker deelnemen aan de sociale verkiezingen?
 • Welke kandidatenlijsten moet u indienen?

Ontdek alle antwoorden op deze pagina.

Voorwaarden voor uw kandidaten

Alle kandidaten voor uw sociale verkiezingen voldoen aan deze voorwaarden:

 • Arbeids- of stagecontract in uw onderneming

 • Lid van de technische bedrijfseenheid waarin uw sociale verkiezingen plaatsvinden

 • Minimaal 18 en maximaal 65 jaar oud

 • Geen lid van personeelsdirectie en geen interne preventieadviseur of vertrouwenspersoon

 • Gedurende minimaal 6 ononderbroken maanden aan het werk in uw onderneming of in 2019 minimaal 9 maanden ononderbroken dienst

 • Behoren tot de functiecategorie van hun kandidatuur (arbeider, bediende, kaderlid of jonge werknemer)

Belangrijk: stelt een van uw vertrouwenspersonen zich kandidaat voor de sociale verkiezingen? Dan moet hij die vertrouwenstaak stopzetten. Want vertrouwenspersonen mogen niet zetelen in de Ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Bovendien behoren ze nooit tot de werkgeversdelegatie.

Indienen kandidatenlijsten

Afhankelijk van het overlegorgaan dient u deze kandidatenlijsten in:

De Ondernemingsraad

4 lijsten :

 • Een voor arbeiders
 • Een voor bedienden
 • Een voor jonge werknemers, als u op de verkiezingsdag minstens 25 werknemers jonger dan 25 jaar in dienst hebt
 • Een voor kaderleden als er in het bedrijf minstens 15 zijn

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

3 lijsten:

 • Een voor arbeiders
 • Een voor bedienden
 • Een voor jonge werknemers, als u op de verkiezingsdag minstens 25 werknemers jonger dan 25 jaar in dienst hebt

Wie dient deze lijsten in?

 • De erkende interprofessionele vakorganisaties ACLVB, ACV en ABVV
 • Voor kaderleden kan dat ook de Nationale Confederatie van Kaderleden (NCK) zijn
 • Of de interne lijst bedrijfskaders als minstens 10 procent van uw kaderleden die lijst steunt

Hulp nodig bij de organisatie van uw sociale verkiezingen? Ontdek onze packages!Of grasduin in onze FAQ's
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Telling personeelsleden voor sociale verkiezingen

Of uw onderneming sociale verkiezingen moet organiseren, hangt af van het aantal werknemers. Daarvoor is een personeelstelling nodig. Ontdek hoe u dat doet.

Meer info
Alles over ontslagbescherming bij sociale verkiezingen

Iedere medewerker die zich kandidaat stelt voor de sociale verkiezingen geniet ontslagbescherming. Die bescherming geldt ook als hij niet wordt verkozen in de Ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Meer info
Uw praktische kalender

Dreigt u verstrikt te raken in de vele deadlines in aanloop naar de sociale verkiezingen in 2020? Onze kalendertool helpt u uit de nood. U heeft alleen de datum nodig waarop u de sociale verkiezingen wilt inplannen.

Meer info