Menu
Sociale verkiezingen 2020

Uw praktische kalender

Dreigt u verstrikt te raken in de vele deadlines in aanloop naar de sociale verkiezingen in 2020? Onze kalendertool helpt u uit de nood. U heeft alleen de datum nodig waarop u de sociale verkiezingen wilt inplannen.

Simuleer uw kieskalender 2020
Uw praktische kalender
Waarom onze verkiezingskalender gebruiken?

Sociale verkiezingen organiseren binnen uw organisatie staat of valt met een strikte en correcte naleving van alle deadlines opgelegd door de wet. Uw antwoord op al die vereisten? Onze kieskalender!

 • U krijgt een overzicht van al uw deadlines
 • U ziet meteen wat u wanneer moet doen
 • U verzekert uzelf van een tijdige oplevering
Bekijk onze video over de verkiezingskalender
Belangijkste data

Onderstaande data dient u uiterst nauwkeurig op te volgen:

Dag X - 60

Begin van de verkiezingsprocedure. De werkgever communiceert over:

 • De technische bedrijfseenheden
 • Het aantal werknemers
 • De directiefuncties
 • De kaderfuncties
 • De datum van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (dag X)
 • De datum die voor de verkiezingen (dag Y) wordt beoogd

Dag X - 60 tot dag X - 35

Overlegprocedure voor de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Dag X - 35

De werkgever sluit de overlegronde af en beslist over:

 • Het aantal technische bedrijfseenheden
 • De directiefuncties
 • De kaderfuncties

Dag X - 30

Vanaf nu genieten werknemers die zich kandidaat zullen stellen voor de verkiezingen van bescherming tegen ontslag. De bescherming begint dus te lopen op een tijdststip dat de werkgever nog niet officieel weet wie er effectief kandidaat is. Dat weet hij pas op dag X + 35. Men noemt de periode tussen dag X - 30 en dag X + 35 dan ook de “occulte beschermingsperiode”.

Dag X

Start van de verkiezingsperiode (90 dagen voor de verkiezingen). De onderneming maakt de officiële verkiezingsdatum bekend en geeft informatie over:

 • De officiële benaming en het adres van de technische bedrijfseenheden
 • Het aantal in te vullen mandaten in de OR en/of het CPBW en de verdeling per categorie
 • De datum en uurregeling van de verkiezingen
 • De lijst met leden van het leidinggevend personeel
 • De lijst van de kaderleden
 • De voorlopige kieslijsten
 • De naam van de persoon of dienst die de kiesbrieven verstuurt
 • De verkiezingskalender
 • Het elektronisch stemmen, als dat het geval is

Dag X + 35

De kandidatenlijsten wordent neergelegd.

Dag X + 40

De onderneming maakt de kandidatenlijsten officieel bekend.

Dag X + 56

Bekendmaking van eventuele aanpassingen aan de lijsten.

Dag X + 61

Indienen van bezwaren tegen de kandidatenlijsten.

Dag X + 77

Laatste dag om werknemers die geen deel meer uitmaken van de onderneming te schrappen van de kieslijsten.

Dag Y

Verkiezingsdag.

Hulp nodig bij de organisatie van uw sociale verkiezingen? Ontdek onze packages!Of grasduin in onze FAQ's
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Sociale verkiezingen 2020

In 2020 zijn er opnieuw sociale verkiezingen. Ook u moet ze organiseren in uw onderneming als die meer dan 50 medewerkers telt. Weet u niet waar te beginnen? Geen tijd om alles zelf te regelen? Ga voor hulp op maat dankzij onze 5 packages.

Meer info
Verkiesbare overlegorganen bij sociale verkiezingen

Om de vier jaar zijn er sociale verkiezingen in privébedrijven vanaf een bepaalde grootte. Ze maken de installatie mogelijk van organen die het overleg tussen werknemers en werkgevers garanderen.

Meer info