Menu
Road to HR

HR for Starters

Payroll, sociaal recht en HR in een handomdraai

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u ook de pet van HRverantwoordelijke opzetten. Maar u heeft niet altijd voldoende tijd om u de finesses van rechtspraak en loonbeleid eigen te maken. Met zijn eenvoudige en efficiënte aanpak helpt Securex u om alle juridische basisaspecten in een handomdraai te regelen. U leert het in onze basisopleiding die zich tot iedereen richt.

Contacteer ons
HR for Starters
Waarom kiezen voor een opleiding HR for Starters?
  • Eenvoudig
  • Doeltreffend
  • Geen enkele voorkennis vereist
De essentie van HR

U heeft net personeel aangenomen of bent pas gestart in een HR rol? Maar u heeft niet voldoende kennis over alle details van rechtspraak en loonbeleid? Hoe leest u bijvoorbeeld een loonfiche op de juiste manier? Ontdek onze opleiding!

Meer info
HR for Starters - Personeelsadministratie

U hebt net personeel aangenomen of bent pas gestart in een HR rol? Maar u heeft niet voldoende kennis van alle details over rechtspraak en loonbeleid? Hoe leest u bijvoorbeeld een loonfiche op de juiste manier? Ontdek deze opleiding!

Meer info
Personeelsbeheer

Personeel beheren vereist een professionele aanpak. Een goede voorbereiding start met een duidelijk beeld over uw organisatie en zijn noden. Hierdoor kunt u de aanwerving van een werknemer succesvoller maken. Maar daar stopt het niet. Ontdek onze opleiding!

Meer info
Alle aspecten van de loonfiche

De loonfiche is een belangrijk sociaal document. Uw werknemer moet er bij elke vergoeding één krijgen. Ontdek onze opleiding!

Meer info
Uw arbeidsreglement opstellen

Als werkgever moet u een arbeidsreglement opstellen zodra u een werknemer tewerkstelt. In de praktijk is het niet altijd gemakkelijk om dat document op te stellen. Ontdek onze online opleiding!

Meer info
Witl u meer weten over de opleidingen HR for Starters? Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
HR for Professionals

De basisprincipes van personeelsbeheer hebben geen geheimen meer voor u en u wenst autonomer te worden in het beantwoorden van meer specifieke HR-gerelateerde vragen. Deze opleiding legt de focus op personeelsbeheer op lange termijn, rekening houdende met de belangen van de organisatie, en reikt u daarbij de nodige hulpmiddelen aan. Securex helpt u om uw kennis te vergroten en toont u de weg om de relatie tussen werkgevers en werknemers optimaal te begrijpen.

Meer info
HR for Experts

In de opleiding ‘HR for Experts’ verdiept u uw kennis van sociaal recht en loonproblematiek of snijdt u HR-thema’s aan. Zo verruimt u uw horizon en komt u dichter bij uw doel van HR-excellence. Human resources kent dan geen geheimen meer voor u. Het opleidingstraject ‘HR for Experts’ biedt u een reeks vormingssessies aan om uw sociaaljuridische kennis en HR-inzichten rond duidelijk afgelijnde onderwerpen te verdiepen. Een uitstekende kans om uw inzichten in deze domeinen te verbeteren.

Meer info
Opleidingen Health & Safety

Medewerkers die fysiek en mentaal fit zijn, zorgen voor een laag absenteïsmecijfer en een hoge productiviteit. Maar dat komt niet vanzelf. Een duidelijke strategie is belangrijk. En als het toch misloopt, moet u snel en adequaat kunnen reageren. Opleidingen zijn geen overbodige luxe.

Meer info